APEL URGENT ȘI INVITAȚIE LA ACȚIUNE CIVICĂ PENTRU BINELE ROMÂNIEI!

CAMERA DEPUTATILOR - PARLAMENTUL ROMANIEI

IMPLICĂ-TE ÎN BĂTĂLIA PENTRU VALORILE COMUNE!

Bun găsit!

Una dintre căile cele mai eficiente de acțiune este dialogul cu politicienii. Indiferent cât de profund vă displace politica, totuși societatea se conduce
prin decizii colective politice. Un creștin indiferent și neimplicat în deciziile cetății este visul oricărui sistem totalitar.

Mai concret, astăzi vă chemăm să le faceți o vizită, deputatului sau deputaților aleși în circumscripția voastră electorală, pentru a le solicita RESPINGEREA PRIN VOT, a unei propuneri legislative. Este vorba despre propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil. Aceasta a fost respinsă de Senat, iar Camera Deputaților este decizională.

Ce este “parteneriatul civil”?

Este o formă de recunoaștere de către stat a unei relații de cuplu,
alternativă la căsătorie. Drepturile și obligațiile sunt cvasi-identice cu cele ale soților, prevăzute în Codul Civil.

De ce ne-am împotrivi acestei recunoașteri?

Pentru că respectiva propunere legislativă se referă la cuplurile de același sex. Cuplurile bărbat-femeie nu au niciun interes să încheie parteneriate, întrucât au la dispoziție CĂSĂTORIA. Practic, legiferarea parteneriatului civil înseamnă recunoașterea „căsătoriei” între persoane de același sex în România, sub o altă denumire…

Cu ce mă afectează pe mine?

Familia și căsătoria sunt instituții sociale de primă importanță. Modul în care sunt înțelese aceste noțiuni, are profunde influențe asupra întregii societăți. Recunoașterea uniunilor homosexuale ca temei pentru familie, înseamnă alterarea sensului și percepției colective asupra rostului acesteia în viața socială. În plus, este total contrară, valorilor culturale și religioase românești. Românii NU sprijină o astfel de lege.

Ce vulnerabilități are propunerea legislativă?

Proiectul de lege are profunde vicii juridice și, din punctul nostru de vedere, este anticonstituțional. Constituția și Codul Civil, împreună, prevăd expres și limitativ căsătoria heterosexuală ca fundament al familiei. Aceste lucruri trebuie comunicate și deputaților voștri.

Cum pot contacta deputatul sau deputații?

Pe website-ul Asociației „Părinți pentru Ora de Religie”, veți găsi o hartă a României. Clicați pe județul vostru și veți găsi datele de contact. Dacă nu știți ce deputat vă reprezintă, puteți merge la oricare vă este mai aproape.

Noi vă recomandăm să mergeți în audiență la cabinetul parlamentar. Dacă nu este posibil, dați măcar un telefon sau trimiteți un email. Dar prima variantă este preferabilă. Dialogul față în față este neprețuit. Veți stabili astfel o relație care poate fi cultivată.

Ce trebuie să spun în discuție?

V-am pregătit o listă de argumente ca să-l convingeți
pe domnul sau doamna deputat din circumscripția voastră electorală:

https://www.tomthecat.ro/wp-content/uploads/2015/04/argumente-convingatoare-pentru-ca-deputatul-din-circumscriptia-mea-sa-respinga-parteneriatul-civil-intre-persoane-acelasi-sex.pdf

Nu uitați să-i spuneți respectivului parlamentar că votul dumnealui/dumneaei va fi monitorizat și vom fi cu ochii pe fiecare domn sau doamnă deputat, vom urmări cu atenție DACĂ AU ASCULTAT VOCEA POPORULUI ROMÂN și DACĂ AU RESPINS în Camera Deputaților, propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil! Anul următor sunt din nou alegeri și o să-i mai voteze mutu’ dacă nu resping acest “parteneriat civil” între persoane de același sex… Juriștii pot citi mai jos, Memoriul depus de organizațiile creștine pro-familie la Parlamentul României:

https://www.tomthecat.ro/wp-content/uploads/2015/04/memoriu-solicitare-respingerea-propunerii-legislative-privind-reglementarea-parteneriatului-civil-intre-persoane-acelasi-sex.pdf

Când trebuie să o fac?

CEL TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 8 MAI 2015!
Recomandăm cu tărie să mergeți cât mai devreme.

Și apoi?

Scrieți-ne cum a fost. Vom colecta comunicările voastre și vom evalua comportamentul deputaților. Discutați cu preoții/pastorii, oamenii din parohie/credincioșii, prietenii. Solicitați-le să ia atitudine!

În plus, ca de fiecare dată, te rugăm:
Trimite acest buletin mai departe prietenilor tăi și invită-i să se aboneze la edițiile viitoare. Păstrează legătura cu noi prin email, telefon sau Facebook.
Ne simțim încurajați să vedem reacții.

Nu uita: supraviețuim doar cu ajutorul vostru.

Fă acum O DONAȚIE!

CONVINGEȚI DEPUTAȚII SĂ RESPINGĂ PRIN VOT “PARTENERIATUL CIVIL” ÎNTRE PERSOANE DE ACELAȘI SEX CA NU CUMVA ÎN ROMÂNIA
SĂ SE AJUNGĂ LA URÂCIUNI CA CEA DE MAI JOS:

SODOMIA ESTE O URACIUNE ȘI UN MARE PACAT INAINTEA LUI DUMNEZEU

MODEL DE E-MAIL PE CARE TREBUIE SĂ-L TRIMITEM URGENT LA DEPUTATUL/DEPUTAȚII DIN CIRCUMSCRIPȚIA NOASTRĂ ELECTORALĂ:

Domnule Deputat / Doamnă Deputat ………………..,

Subsemnatul ……………., domiciliat în str….. nr…., bl…., sc…., etaj…, ap…, sector…., localitate……., cod poștal………..,
vă contactez pentru a vă solicita SĂ RESPINGEȚI PRIN VOTUL DVS
Propunerea legislativă privind reglementarea “parteneriatului civil” (înregistrată ca Pl-x 340/2015) și având ca inițiator pe deputatul neafiliat Remus Cernea. Propunerea a fost deja respinsă de Senat.

Iată câteva dintre MOTIVELE pentru care vă solicit acest vot:

1. Cel mai grav dintre viciile proiectului de lege privind „parteneriatul civil” este pretinsa nevoie de a recunoaște „o formă alternativă de familie” întemeiată pe parteneriatul civil. Inițiatorul forțează adoptarea unor prevederi aflate în contradicție flagrantă cu Codul Civil și Constituția. Prin acestea, Statul se obligă să ofere protecție specială familiei întemeiate pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Nu există familie formată în afara căsătoriei! Crearea de reglementări paralele cu cele ale instituției căsătoriei, ar fi nu doar un viciu legislativ, ci ar duce la subminarea unor valori esențiale în societate, prin echivalarea familiei cu o relație lipsită de obligații și bazată doar pe interesul obținerii de facilități fiscale și locative. Sub acest aspect, vă rog să cercetați în ce măsură propunerea legislativă amintită este constituțională.

2. Proiectul de lege este scris „cu dedicație” pentru homosexuali, întrucât, practic, pentru cuplurile heterosexuale, parteneriatul este inutil, drepturile stipulate aici, găsindu-se între cele conferite de căsătorie în Codul Civil.

3. Privind la experiența altor țări, apare clar că parteneriatele civile nu sunt un scop în sine, ele având rostul de a face, încetul cu încetul, acceptabilă ideea de „căsătorie” între persoane de același sex. Propunerea de lege trebuie deci privită în acest context: în nicio țară unde acestea au fost instituite, legislativul nu s-a putut opri aici, el fiind supus unei presiuni imense pentru a răspunde tuturor revendicărilor de reglementare a „căsătoriei” și adopției de copii pentru homosexuali.

4. Interesul copilului, primordial în legislația privind familia, este complet neglijat prin ignorarea situației juridice a copiilor născuți în timpul parteneriatului și prin aceea că, descurajând o formă mult mai stabilă de conviețuire (căsătoria) în favoarea uneia volatile și confuze (“parteneriatul”), adoptarea unei atare legi ar expune copiii la riscul monoparentalității. Mediul optim pentru creșterea și educarea copiilor este cel familial, cu părinți căsătoriți. Într-o societate în care deja ponderea nașterilor în afara căsătoriei a ajuns la 31%, ar fi o gravă eroare stimularea acestei situații, în loc să se facă eforturi pentru corectarea ei.

5. Nu există nicio nevoie obiectivă pentru această lege, întrucât în România dreptul la căsătorie nu este unul discriminatoriu. Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea, invocată ca temei al acestui tip de „familie în afara sferei căsătoriei” nu poate presupune şi egalitatea de statut familial. Definiţiile sociologice, antropologice, biologice şi psihologice ale familiei pleacă de la premisa diferenţei esenţiale între bărbat şi femeie, fără de care familia nu se poate fundamenta. Rolurile de bărbat şi femeie – respectiv de tată şi mamă – şi statutele asociate presupun capacităţi, atribuţiuni, sarcini, domenii diferite în cadrul spaţiului familial. Cu alte cuvinte, femininul şi masculinul sunt categorii exclusiviste, care îmbracă forme deosebite de existenţă, nu numai din punct de vedere biologic sau psihologic (atestate în planul naturii umane, supraevaluat astăzi), ci şi social, cultural şi religios.

6. În contradicție cu afirmațiile din expunerea de motive a propunerii legislative, NU există nicio obligație a Statului Român de a oferi cuplurilor coabitante (hetero sau homo) protecție egală în fața legii cu cea oferită familiei. Dimpotrivă, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului menționează bărbatul și femeia uniți prin căsătorie ca temei pentru familie. Întreaga legislație cade exclusiv în seama legiuitorului național, a cărui obligație este aceea de a respecta valorile culturale, religioase și morale ale societății. De altfel,definiția naturală a familiei în România a fost reiterată relativ recent, în 2009, prin noul Cod Civil.
Iată de ce vă solicit să respingeți propunerea legislativă privind „parteneriatul civil”, ca fiind ideologică, total ne-necesară și profund dăunătoare unei societăți și așa zbuciumate de o lipsă acută de repere.

Doresc să menționez că votul dvs. VA FI MONITORIZAT în vederea alegerilor legislative din toamna anului viitor.

Vă mulțumesc anticipat!

Elector,
………………

LISTA DEPUTAȚILOR DIN BUCUREȘTI, INCLUSIV DATELE DE CONTACT DISPONIBILE:

Ionuț Vulpescu
București, Deputat, PSD
Contact: 0723-159.130
pentru audiențe: 0720-478.396
vulpescu@gmail.com
ivulpescu@gmail.com

Ovidiu-Ioan Dumitru
București, Deputat, Partidul Poporului
Contact:
ovidiuioan.dumitru@cdep.ro, office@ovidiuioandumitru.ro, 0760-108.250

Dumitru-Iulian Popescu
Bucuresti, Deputat, PSD, Uncategorized
Contact: 0732101269; București, str. Pastorului nr.4, bl.4bis, ap.3, Sector 2 Program: Luni-Vineri în intervalul 10–14 / 16-19 Telefon: 031.104.21.40, 732101269 Consilieri: Pelinaru Cornel – telefon: 0720-539.580 Marian Marius – telefon: 0748-701.776
iulian.popescu@cmss.ro, contact@popescuiulian.ro

Varujan Pambuccian
București, Deputat, Minorități
Contact: Bd. Carol I, nr. 43, sector 2, Bucuresti; tel.: 021-311.14.15, 021/311.14.20; tel. mobil: 0722-208.174.
varujan@cdep.ro

Claudiu-Andrei Tănăsescu
București, Deputat, PC
Contact: 0722-393 424, andrei.tanasescu@cdep.ro, andrei1970@yahoo.com

Damian Florea
București, Deputat, PC
Contact: Bd. Timișoara, nr. 69, sector 6, București; tel.: 0756-647.644; tel. mobil: 0726-200.773. Tel:0756-647.644, damian.florea@cdep.ro, damianflorea@gmail.com

Cătălin-Daniel Fenechiu
București, Deputat, Partidul Poporului
Contact:
daniel.fenechiu@cdep.ro, 0744824983

Răzvan Horia Mironescu
București, Deputat, PNL
Contact: Tel. 0722-222.241; 0757-100.099; 0757-100.098
Email: rmironescu@ravmanagement.ro, razvan.mironescu@cdep.ro, contact@ravmanagement.ro, pnlcolegiul26@gmail.com

Romeo Florin Nicoară
București, Deputat, PNL
Contact: 0741-252562 http://pnl.ro/contact

Florian Daniel Geantă
București, Deputat, PDL
Contact: str. Drumul Taberei, nr. 18, Complexul Orizont, sector 6, București;
Tel.: 0733-558.227, 0722-459.103
Email: daniel.geanta@cdep.ro

Violeta Tudorie
București, Deputat, PSD
Contact: Str. Vatra Luminoasă nr. 102, sector 2, București
Persoană de contact: consilier Paninopol Nicoleta;
Tel: 021-256.91.02 ; 0723-200992; 0745-181369
Email: contact@violetatudorie.ro (adresă e-mail incertă, dă eroare)

Rodica Nassar
București, Deputat, PSD
Contact: Strada Vatra Luminoasă, nr.102, sector 2 București
Tel. 021-256.9102, 021-256.9103 (fax), 021-256.9104; 0722-285100; 0722-303562
Email: rodica_nassar@cdep.ro, rodicanassar@yahoo.com

Raluca-Cristina Ispir
București, Deputat, PNL
Contact: Tel: 0722-247 012
Email: ralucaispir@yahoo.com, raluca.ispir@cdep.ro

Gabriela-Maria Podașcă
București, Deputat, PSD
Contact: Adresa: Bulevardul Basarabia nr. 238, Bloc MY5, Scara 1, parter – sector 3, colegiul 14, Bucuresti
Orar audiențe: în zilele de miercuri și joi, orele 17:00-19:00
Orar consultații juridice gratuite: în zilele de luni și marți, orele 16:00-20:00 Telefon: 0737-355.660, 0731-111428;
Email: gabriela.podasca@cdep.ro, gabriela_podasca@yahoo.com

Alina-Ștefania Gorghiu
București, Deputat, PNL
Contact: Adresa: Calea 13 Septembrie, nr. 201, sect. 5, București
Tel: 021-230.35.02, Mobil: 0722-587.667 Fax: 021-230.35.03
Email: alinagorghiu@yahoo.com, deputat@alinagorghiu.ro

Adriana Diana Tușa
București, Deputat, PNL
Contact: București, Șoseaua Pipera nr. 9-11 Bl. 2F Sector 1
Telefon: 0763-686.361; 0728-220.302; 0372-032.219 / 0372-032.220; 0723-721 045; Persoană de contact: Andrioaia Andreea
Email: dianatusa1978@gmail.com, diana.tusa@cdep.ro

Tagged with:

2 thoughts on “APEL URGENT ȘI INVITAȚIE LA ACȚIUNE CIVICĂ PENTRU BINELE ROMÂNIEI!”

  • Am urmărit la un post TV din țara noastră cum învățători și profesori au avut relații sexuale cu copii din școala elementară. Am început să regret vremurile comuniste când asemenea specimene erau executate urgent. Cred că dacă nu putem să oprim acest desfrâu drăcesc al omenirii, pedeapsa lui Dumnezeu va veni cu repeziciune și mie, unul, nu-mi va părea rău. Mai bine să piară acest pământ cu omenire cu tot dacă oamenii se transformă în diavoli.

    • @ Jean

      Din păcate, a mai pierit odată acest pământ cu omenire cu tot (vezi potopul de pe vremea lui Noe) și oamenii tot în diavoli s-au transformat, ba chiar cred că lumea este și mai rea decât atunci. Păcatul s-a multiplicat și s-a diversificat mai mult ca niciodată, a depășit orice limite și chiar a ajuns să fie LEGALIZAT în unele țări. Răul a ajuns să fie considerat “bine” iar Binele a ajuns să fie considerat “rău”, se face tot posibilul ca Binele și Răul să fie relativizate și abstractizate. Iată unde se ajunge atunci când Dumnezeu este “eliminat” (dacă se poate spune așa) din ecuația existenței omului. Consecințele sunt fatale. Oamenii se îndreaptă încet și sigur spre autodistrugere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow