ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ - FOTOGRAFIE DE COPERTĂ
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ - FOTOGRAFIE DE COPERTĂ
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ – PROGRAMUL POLITIC – TREBUIE CITIT DE FIECARE ROMÂN CARE PRETINDE CĂ ESTE CREȘTIN

PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI „ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ”

(1) Preambul

Noi suntem România. Suntem bărbați și femei cu integritate, cinstiți, cetățeni care își
onorează și își împlinesc responsabilitățile față de societate și de semeni. Suntem cetățeni care aduc pe lume copii, care îi educă să prețuiască valorile creștine, să-și iubească țara în care locuiesc și îi îndrumă să devină la rândul lor cetățeni cinstiți și de nădejde ai României.

Suntem cetățeni care, indiferent de situația lor economică, tineri sau vârstnici, fie că locuiesc în România sau în diaspora, cred că viitorul României trebuie să fie unul prosper și de lungă durată. Credem că acest viitor poate fi asigurat doar prin valorificarea celui mai important factor și anume, factorul uman.

Suntem cetățeni care prețuiesc valorile creștine și tradiționale, oameni care susțin familia și căsătoria naturală, ca instituții fundamentale sociale pe care se sprijină întregul eșafod social, economic și politic al României. Noi credem că, fără aceste instituții sociale fundamentale, care au dreptul la protecție din partea statului, viitorul României și prosperitatea ei pe termen lung sunt puse sub semnul întrebării.

Suntem cetățeni care, din motive care țin de valorile noastre comune, nu ne putem regăsi în politica actuală a României și în nici un partid politic sau nici o structură politică actuală a României. Suntem majoritatea vastă a României. Noi suntem aceia care, în ultimii 30 de ani, am fost dezamăgiți la fiecare ciclu electoral, pentru că nu am identificat pe nimeni care să se identifice cu valorile și interesele noastre pentru a îl putea vota. Discursurile pro-valori, făcute răzleț de către personalitățile politice ale României au avut un caracter oportunist și nu au fost sincere. Din acest motiv, am ales să ne exercităm drepturile constituționale și să constituim o structură politică deschisă pentru aderarea tuturor cetățenilor României care se identifică cu preocupările și intențiile noastre.

Credem în necesitatea renașterii valorice, sociale, economice și politice a României. De aceea, am ales să lăsăm la o parte nepăsarea și să ne implicăm activ în viața politică a României, pentru a asigura un mediu public propice pentru familiile României, fără deosebire de apartenență politică, etnică ori confesională. Avem obiective comune, care, pentru a fi atinse, necesită acțiuni comune.

(2) Situația politică impune implicarea noastră

Au trecut 30 de ani de la răsturnarea regimului totalitar din România, ani în care, atât în România, cât și în Europa, s-au produs mutații valorice, sociale, politice și economice profunde. Unele au fost bune, dar altele nu tocmai bune. S-au produs mutații care ne-au afectat pe fiecare dintre noi și familiile noastre. În acești ani, România a făcut un progres care nu poate fi tăgăduit, însă de care nu am beneficiat cu toții și, mai ales, nu în mod egal. Oportunitățile pentru promovarea intereselor cetățenilor ne-au fost de multe ori blocate, atât de factori interni, cât și externi.

La nivel politic, tânăra democrație românească este încă șubredă si are nevoie de
solidificare și perfecționare. Subminată de interese partinice puerile, care nu au avut în vedere interesele supreme ale cetățenilor României, democrația românească necesită implicarea noastră, a tuturor, pentru a transforma România, după chipul și asemănarea
cetățenilor ei, nu după viziunea elitei politice din România ori a politicienilor care
urmăresc interese personale inerte. Încrederea cetățenilor în structurile politice este în scădere, ceea ce nu e de bun augur pentru o democrație. Ne confruntăm și cu o alienare mai mult sau mai puțin generală a procesului democratic și politic al țării.

În consecință, considerăm că instituțiile democratice din România trebuie întărite pentru a asigura ireversibilitatea procesului democratic al țării. Ne pronunțăm împotriva corupției politice și economice, manifestate la nivele multiple, în toată societatea românească din ultimii 30 de ani. Credem oportună necesitatea promovării în România a unei culturi pro-democrație și în favoarea unui stat de drept autentic. Un stat în care domnia legii este recunoscută nu doar la nivel declarativ, ci mai ales aplicată în politica de zi cu zi.

(3) O economie în folosul nostru și al familiilor noastre

România a făcut progrese și pe plan economic. România actuală nu mai este România de
acum 30 de ani, 20 de ani sau chiar a ultimilor 10 ani. Nivelul de trai a crescut
considerabil, dezvoltarea economică a țării se simte în mod palpabil și suntem o țară mai prosperă economic decât am fost vreodată în întreaga noastră istorie.

Dar mai este mult de lucru. Dezvoltarea economică nu a fost egal distribuită la nivel
național și de ea nu a beneficiat în mod egal fiecare familie din România. Discrepanțele sunt explicabile, dar credem că România poate face și mai mult și mai bine pentru a reduce decalajul economic dintre diferitele regiuni ale României, dar și la nivel de individ și mai ales la nivel de familii.

Politica de împrumuturi internaționale pentru a finanța programele sociale ale țării este una greșită. De pe urma ei beneficiază un grup relativ mic de cetățeni, în timp ce ea împovărează generația tânără și copiii noștri cu miliarde de euro pe care ei îi vor moșteni și pe care va trebui să-i returneze. Datoriile publice ale României ne preocupă.

Credem în principiul pieței libere și al beneficiilor rezonabile la care sunt îndreptățiți cei care investesc, inovează, formează firme, creează locuri de muncă și se angajează în mod cinstit în dezvoltarea economiei naționale. Pe de altă parte, nu putem lăsa în urmă nici pe cei care muncesc, sunt harnici, întreprinzători, dar pentru care piața liberă este mai mult un impediment decât o sferă din care pot beneficia în plinătatea abilităților lor personale. În acest sens, credem că România poate face schimbări structurale pentru a îi ajuta mai mult pe cei pe care economia de piață nu îi avantajează în mod egal.

Pledăm pentru creșterea economică, stimularea investițiilor în mediul de afaceri,
eliminarea sărăciei, majorarea nivelului de trai și implementarea unui sistem de protecție socială echitabil. Credem într-o politică economică prin care să ne asigurăm că nici un copil nu suferă de foame, nu este abandonat și se poate bucura de o copilărie fericită.

România s-a născut la sat. Părinții noștri au trăit la sat și și-au câștigat pâinea muncind pământul. Agricultura României are un potențial enorm care nu este exploatat pe măsură. Pe zi ce trece, e nevoie de mai multă hrană pentru rata accentuată de creștere a populației planetei. Pe de altă parte, suprafața arabilă a planetei este limitată. Aici, România are un avantaj deosebit și evident. Credem că dezvoltarea agriculturii României trebuie să devină o prioritate majoră pentru politica și economia României. Aceasta va ajuta atât în revitalizarea zonelor rurale ale României, cât și în sistarea procesului de migrație a tineretului rural spre zonele urbane ori în afara României.

Asigurarea serviciilor medicale pentru pensionari și pentru cei care, din motive medicale, nu-și pot asigura îngrijirea medicală – aceasta fiind o prioritate națională. Recunoaștem că, în ultimii 30 de ani, s-au făcut progrese în domeniul asigurărilor și serviciilor medicale din România, însă este important să continuăm acest proces. Credem că sfera de investiții private poate să contribuie la acest deziderat, în mod semnificativ și constructiv. Susținem promovarea de facilități fiscale pentru înființarea de spitale private în România, cât și dotarea spitalelor de stat existente cu echipament medical adecvat.

(4) Valorile și viitorul României

Ne considerăm un partid autentic tradițional conservator, de centru-dreapta, creștin democrat.

Scopul nostru este să clădim o Românie fidelă rădăcinilor sale tradiționale, înfipte în civilizația și valorile creștine. În acest sens, remarcăm ceea ce societatea globală a remarcat de mai multe decenii: un declin valoric general, iar în lumea occidentală, inclusiv în România, un declin al valorilor creștine și tradiționale.

Înțelegem și acceptăm realitatea că secularizarea își are efectele ei inevitabile, inclusiv o mai puțină accentuare a valorilor morale în spațiul public. Remarcăm însă că, în ultimele decenii, declinul valoric a luat o amploare fără precedent, fiind promovat de statul secular în detrimentul intereselor valorice ale majorității covârșitoare ale cetățenilor României. Statul secular și-a asumat rolul principal pentru demolarea valorilor și a eșafodului social tradițional pe care societatea românească a fost clădită vreme de mii de ani.

De asemenea, secularismul a început să se substituie ca ideologie oficială a statului
secular, cu toate că majoritatea covârșitoare a cetățenilor României nu se regăsesc în
acesta. Asistăm, în plus, la o agresiune crescândă a statului secular pentru a inocula în întreaga populație a României și în spațiul public contra-valori și non-valori, care, până acum doar câțiva ani, erau de neconceput. Încercările autorităților din ultimii ani de a influența gândirea părinților, dar și de a ne confisca valoric copiii, în sensul de a influența negativ gândirea copiilor împotriva părinților lor, sunt inadmisibile și incompatibile cu interesele noastre valorice.

Deplângem, de asemenea, faptul că actuala clasă politică din România a ales să
promoveze în spațiul public interesele unor grupuri minoritare în detrimentul majorității covârșitoare a cetățenilor țării, a valorilor lor morale comune și împotriva voinței noastre politice.

În consecință, găsim potrivit ca, în acest Program Politic, să enunțăm câteva puncte care nu pot fi negociate și care, la nivel valoric, vor constitui o prioritate pentru Alianța Renașterea Națională.

Credem în dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Civilizația, societatea și viitorul României depind în primul și cel mai important rând de recunoașterea dreptului la viață
al copiilor nenăscuți. Credem că acesta este cel mai fundamental drept dintre toate
drepturile. Este un drept inalienabil cu care ne-am născut, este un drept natural, pe care nimeni, nici măcar statul, instituțiile politice, tribunalele, nu au dreptul și nici autoritatea să îl restrângă. El trebuie recunoscut, apărat și promovat.

În acest sens, credem în promovarea unei culturi pro-viață în România. Aceasta include
sprijin moral și suport pentru tinerele care se confruntă cu criza de sarcină. Credința
noastră în sacralitatea vieții include atât dreptul la viață al fiecărei ființe umane până la moartea naturală, cât și opoziția față de măsurile de întrerupere a vieții prin metode artificiale, cum ar fi suicidul asistat, eugenia ori eutanasierea. Importanța demnității umane implică respingerea oricăror practici care nu respectă viața, demnitatea ori dreptul la viață al ființelor umane, inclusiv avortul (sub orice formă), surogatul ca o metodă ce transformă ființa din pântece în marfă comercială, contracepția, fertilizarea in vitro, ori practici similare cu acestea.

Credem în familia și căsătoria naturală. Aceste instituții sociale sunt cele mai vechi
instituții sociale cunoscute umanității. Ele au existat înainte de apariția statului, a
autorităților civile și a oricărei structuri politice. Toate instituțiile sociale se clădesc și se sprijină pe fundamentul familiei și al căsătoriei naturale. În consecință, vom promova ca și nenegociabilă valoarea intrinsecă a familiei și căsătoriei naturale și ne vom opune oricăror manifestări ori acțiuni legislative, sociale ori politice, care au ca obiectiv și consecință, fie în mod direct ori indirect, subminarea familiei și a căsătoriei naturale. Ne pronunțăm împotriva promovării unor structuri paralele căsătoriei și familiei naturale, care știrbesc ori pot știrbi poziția supremă pe care familia și căsătoria naturală au avut-o de-a lungul istoriei.

Credem și promovăm drepturile parentale. Credem, conform cu practicile cutumiare
tradiționale, universale și multimilenare, cât și în conformitate cu tratatele și convențiile internaționale, dar și în conformitate cu Constituția României, că părinții au dreptul fundamental să-și crească și să-și educe copiii în conformitate cu valorile lor morale, fără ingerințe externe din partea statului.

Apreciem autoritatea statului de a interveni în relațiile dintre părinți și copii, numai în cazuri de abuz dovedit, prin măsuri legale și temporare, și cu obiectivul ultim de a restabili, în măsura posibilităților, relațiile dintre copii și părinții lor biologici și integritatea familiei. Ne pronunțăm împotriva instituirii în România a sistemului de familii sociale ori părinți sociali. Ne pronunțăm împotriva adopțiilor copiilor de către cupluri care, în mod tradițional și biologic, nu posedă abilitatea procreării. Credem că oricare cadru social pentru creșterea copiilor, altul decât familia biologică și naturală, nu se poate substitui familiei și căsătoriei naturale.
Milităm pentru dreptul părinților de a oferi atât educație școlară, cât și educație morală copiilor la domiciliu.

Credem în drepturile omului, dar credem și în responsabilități. Credem și vom promova
drepturile fundamentale comune tuturor cetățenilor României. Credem și vom promova
libertatea religioasă. Credem și vom promova libertatea de conștiință. Credem și vom
promova libertatea cuvântului și de expresie. Credem și vom promova libertatea de
mișcare. Credem și vom promova libertatea presei și ne pronunțăm și vom continua să ne
pronunțăm împotriva cenzurii, atât din partea statului ori a instituțiilor lui, cât și din partea giganților corporatiști care împiedică transmiterea liberă a informațiilor și ideilor de bun simț cu care ei nu agreează.

Credem în promovarea și protejarea demnității umane și vom milita pentru apărarea
ființei umane în fața oricărei forme de abuz, inclusiv violența domestică ori traficul de persoane în orice formă.

(5) România, o națiune suverană

Ne-am format într-un spațiu geografic specific. România este casa noastră. Constituim un stat unitar, indivizibil și suveran, o națiune care se diferențiază de alte națiuni prin trăsăturile ei specifice, istorice, culturale, civilizaționale, lingvistice. Ne preocupă soarta comunităților istorice române din afara României. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a ne asigura că estomparea intenționată de către autorități a identității etnice române a românilor din aceste comunități nu va avea loc. Vom veni în sprijinul acestor comunități prin măsuri constituționale multiple, atât la nivel intern, cât și pe plan internațional. România este casa, de sute de ani, a multor grupuri etnice și religioase diverse. Credem că este important ca relațiile dintre toți locuitorii României să fie pașnice și amiabile, caracterizate prin toleranța reciprocă și respectul reciproc față de cultura și interesele culturale ale fiecărui grup.

(6) Republica Moldova

Istoria ne-a fost uneori dură. Românii începutului de mileniu locuiesc în două state
diferite și separate, un rezultat al conflictelor politice ale celor mai puternici decât am fost noi. Credem și constituie o prioritate pentru noi să contribuim prin toate mijloacele legale și constituționale disponibile, atât la nivel intern, cât și extern, la reunificarea Republicii Moldova cu România.

Credem că avem datoria morală să ne aducem contribuția, astfel încât să ne asigurăm că
românii de pe ambele maluri ale Prutului trăiesc în aceeași țară, fără granițe, o singură Românie în Uniunea Europeană.

(7) Contextul european

Suntem o națiune europeană. Alături de ceilalți cetățeni ai continentului european,
constituim o civilizație europeană specifică, care își are originile în cultura și civilizația clasică greacă și romană, fiind în același timp definiți în mod ireversibil și distinct prin valorile creștine pe care le împărtășim de peste 2000 de ani. Aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 a constituit o recunoaștere oficială a faptului că noi, România, suntem și intenționăm să rămânem o națiune europeană. Credem în respectul reciproc între toate națiunile Europei, într-o Europă a Națiunilor, o Europă care întreține relațiile de prietenie, economice și militare cu toți ceilalți membri ai Familiei Europene, pentru beneficii reciproce și pe cât este posibil, egale.

Nu credem într-o Europă suprastatală care subminează suveranitatea națională a statelor
membre sau în curs de aderare. Nu credem în instituții suprastatale care ignoră ori distrug valorile tradiționale creștine. Nu credem într-o Europă cu două viteze, împărțită în două sau mai multe clase: categoria celor puternici care dictează soarta și direcția continentului, și cei care trebuie să se supună.

Credem că toți cetățenii și toate statele Europei trebuie să aibă o voce egală privind
direcția și viitorul continentului nostru. În acest sens, credem necesară implementarea de modificări în structurile europene care să asigure eliminarea deficitului democratic cu care se confruntă continentul nostru.

Nu credem într-o Europă supracentralizată. Credem într-o Europă care se extinde din
Irlanda până la Urali, iar în contextul Uniunii Europene, într-o Uniune Europeană
descentralizată, cu instituții ale căror sedii permanente să fie localizate în toate țările Uniunii Europene.

Nu credem într-o Europă care își deschide granițele pentru a permite migrația masivă și, mai ales, necontrolată. Credem că imigrația ca fenomen global este normală și importantă, și susținem ideea unui sistem de imigrare organizat, dar care să fie în beneficiul și nu în detrimentul Europei. Nu agreăm impunerea de cote de migranți României.

(8) Contextul transatlantic

Contextul transatlantic este important și crucial pentru securitatea României și Europei. În ultimii peste 100 de ani, România și-a adus aportul la protejarea și păstrarea civilizației europene, în speță creștine, sute de mii de tineri români jertfindu-și viețile pentru aceste idealuri nobile. Credem că România trebuie să-și mențină și să continue să-și afirme rolul tradițional de protejare a Europei și a civilizației europene. În acest sens, considerăm că apartenența României la Organizația Nord-Atlantic (NATO) trebuie să continue.

Credem într-o Românie care facilitează pacea și înțelegerea între națiuni. Trăim într-o
lume, arie geografică și într-un context istoric de care nu ne putem detașa, dar pe care le putem influența într-un mod pozitiv și spre folosul nostru. România este casa noastră comună, la fel cum este Europa și spațiul atlantic. De aceste realități nu ne putem dezlipi, dar considerăm că le putem influența pozitiv.

(9) Contextul global

Globalizarea este un fenomen care nu poate fi ignorat. Ne exprimăm însă aceleași
preocupări și îngrijorări privind globalizarea și consecințele ei, pe care majoritatea
oamenilor de bună credință din întreaga lume le exprimă. Credem că globalizarea trebuie
să fie în beneficiul fiecărei țări și a fiecărui individ. Credem în comerțul liber, dar unul din care beneficiază toate țările și economiile lumii, pe principii de transparență și egalitate.

Nu credem în imperialismul și colonialismul valoric. Ne preocupă agresivitatea cu care
Europa promovează non-valorile în țările subdezvoltate. România este și ea afectată
negativ de această politică și credem că imperialismul și colonialismul valoric trebuie să înceteze

(10) Contextul climatic

Mediul este important pentru noi și familiile noastre. Considerăm că avem datoria să
îmbunătățim aspectele de mediu și să lăsăm copiilor noștri un mediu ambiant mai curat,
mai sănătos, mai verde decât acum. Nu credem însă că, pentru a dobândi aceste obiective, ființele umane trebuie demonizate. Ne împotrivim educației seculare care impune tinerilor și copiilor ideologia conform căreia atingerea acestor obiective necesită o politică națională ori globală de control ori inginerie a populației și de distrugere a industriei tradiționale de extragere și prelucrare a resurselor naturale: petrol, gaz, cărbune și alte surse de energie.

(11) Declinul demografic

La peste 30 de ani după colapsul totalitarismului, în România mai trăiesc aproximativ 19 milioane de români, cu 5 milioane mai puțin decât în 1989. Datele statistice publicate de statul român și de instituțiile internaționale tind să ne dea de înțeles că, până în anul 2100, ceasul biologic al României ar putea să înceteze să mai bată. Practic, asta va însemna declinul biologic ireversibil al României. Dacă se va mai vorbi românește pe planetă peste 200 de ani sau chiar peste 1000 de ani, depinde de noi și de intențiile pe care le avem pentru viitor.

Iarna demografică a României este un subiect tabu și sensibil pentru clasa politică a
României, însă este și cel mai important. Considerăm o prioritate pentru partidul nostru stoparea declinului demografic al României, a exodului generației tinere din România și a practicilor sociale care distrug capitalul uman și social. Considerăm o prioritate pentru partidul nostru promovarea unei culturi și politici care urmăresc redresarea și revitalizarea situației demografice a României. Există țări în Europa care au demarat cu succes astfel de politici și credem că și România poate și este capabilă să facă la fel.

(12) Un început bun

Invităm pe toți cetățenii României, indiferent de apartenența etnică, confesională, statut economic, vârstă, nivel profesional ori educațional, fie că locuiesc în România sau în afara României, să ni se alăture. Pornim împreună pe o cale care țintește renașterea României, o renaștere națională autentică, valorică, politică și economică.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Dumnezeu să binecuvânteze România!

Alianța Renașterea Națională

Lup Beniamin – Președinte Executiv _______________________
Molodoi Alexandra Florina – Vicepreședinte _______________________
Țuț Lizeta – Secretar _______________________

SURSA:
https://aliantarenastereanationala.ro/program-guvernare

DESCARCĂ PROGRAMUL POLITIC AL ALIANȚEI RENAȘTEREA NAȚIONALĂ

ALIANTA RENASTEREA NATIONALA

Tagged with:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!