BOTEZUL ORTODOX BARBAR AL PRUNCILOR – UN SINISTRU BOTEZ AL MORŢII – UN ACT ANTIBIBLIC ȘI ANTICREȘTIN CARE DETERMINĂ TRAGEDII CUMPLITE

PREOTUL EFECTUEAZA BOTEZUL ORTODOX BARBAR

Nu obişnuiesc să mă uit la ştiri de genul : “Ionescu i-a bătut un cui în cap lui Popescu” sau „Măcelărită cu toporul” sau „Tăiat în două cu ferăstrăul”, etc.
Sunt sigur că ştirile pe care le veţi vedea mai jos, nu se pot încadra în categoria celor mai sus menţionate. Cu toate acestea, este imposibil să nu reacţionez, deşi nu mi-a fost uşor când am luat decizia să abordez acest subiect delicat al botezului.

Aproape fiecare dintre voi aţi auzit despre moartea unui bebeluş la scurt timp după ce a fost botezat în Biserica Ortodoxă din satul Hașag județul Sibiu.
De asemenea, ați văzut și nenorocirea care s-a petrecut în comuna Mihăileni, raionul Râșcani din Republica Moldova.

Am putea spune că a fost vorba despre niște accidente nefericite şi cu asta basta, am încheia subiectul imediat, dar oare este drept înaintea lui Dumnezeu să lăsăm lucrurile nelămurite ?!?

Vă invit să vizionați acest material video concludent ca să vă convingeți și să vedeți cu ochii voștri :

http://www.stirileprotv.ro/un preot a ucis un bebelus nevinovat in timpul botezului ortodox barbar/uite cum “dreptcredinciosii” sfideaza Biblia si calca in picioare litera si spiritul Evangheliei

Cristelnita mortii

http://www.stirileprotv.ro/botez ortodox barbar/in biserica ortodoxa romana, o fetita a fost la un pas sa fie inecata de preot in cristelnita mortii/vezi spaima si groaza prin care au trecut parintii bebelusului

DACĂ ACEI OAMENI AR FI APLICAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU, SE MAI PUTEAU PRODUCE ACESTE TRAGEDII ?!?

Oare este drept ca aceste tragedii să treacă pe lângă noi fără să învăţăm nimic din ceea ce s-a întâmplat ?!? Oare nu este mai bine să ne amintim care este valoarea şi semnificaţia actului botezului creştin ?!?

Poporul român trebuie să înţeleagă că a fi creştin înseamnă
A TE CONFORMA LITEREI ŞI SPIRITULUI SFINTEI EVANGHELII !
A fi creştin înseamnă A CUNOAŞTE ADEVĂRUL CUVÂNTULUI SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !
Niciodată nu mă va interesa “adevărul” emanat de o biserică sau de alta care NU înţeleg faptul că trebuie să respectăm cu sfinţenie Cuvântul Domnului !
Păi, oameni buni, dacă Biblia (Noul Testament) spune CLAR (ALB PE NEGRU) că primii creştini se botezau numai atunci când ÎNŢELEGEAU şi când PRIMEAU mesajul Sfintei Evanghelii, CUM S-A AJUNS LA ACEASTĂ INVENŢIE NĂSTRUŞNICĂ ŞI NEBIBLICĂ NUMITĂ „BOTEZUL PRUNCILOR” ?!? Cine a avut această idee aberantă să desfiinţeze botezul oamenilor în toată firea şi „s-o rezolve mai rapid şi mai practic”, aplicând soluţia antibiblică, anticreștină și barbară a botezului copiilor mici ??? Cine şi-a permis să calce în picioare litera şi spiritul Sfintei Evanghelii a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ??? Cumva adevăraţii slujitori ai Domnului ?!? REFUZ SĂ CRED AŞA CEVA ! Un dreptcredincios şi dreptslujitor al lui Dumnezeu nu şi-ar permite niciodată să calce în picioare Evanghelia – Cuvântul lui Dumnezeu ! Numai slujitorii diavolului au putut fi în stare ca de-a lungul a 2000 de ani să distorsioneze şi să stâlcească în asemenea hal, valoarea şi semnificaţia botezului creştin noutestamentar.

DUHUL SFANT IN CHIP DE PORUMBEL

domnul hristos iese din apa botezului

ÎN BIBLIA ORTODOXĂ NU EXISTĂ NICI MĂCAR UN SINGUR EXEMPLU DE BEBELUŞ BOTEZAT ! NICI MĂCAR UNUL !!! AVEŢI VREO EXPLICAŢIE ?

În schimb, în Biblie vedem o grămadă de exemple care demonstrează că atunci când oamenii veneau la credinţă, EI SE BOTEZAU LA O VÂRSTĂ CÂND ERAU CAPABILI SĂ ÎNŢELEAGĂ ŞI SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU !

De exemplu, în Biblia Ortodoxă, vedem scris negru pe alb că atunci când Sfântul Apostol Petru vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu, poporului, oamenii au avut următoarea reacţie (Faptele Sfinţilor Apostoli cap.2 versetul 37) :

“Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi către ceilalţi apostoli: BĂRBAŢI FRAŢI, CE SĂ FACEM ?!?

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: “ FRAŢILOR, CE SĂ FACEM ?!?

Răspunsul Sfântului Apostol Petru a fost FOARTE CLAR şi FĂRĂ POSIBILITATEA DE A FI INTERPRETAT !!! (F.Ap.2:38)

« Iar Petru a zis către ei: POCĂIŢI-VĂ ŞI SĂ SE BOTEZE FIECARE DINTRE VOI ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. » (Biblia Ortodoxă)

POCĂIŢI-VĂ le-a zis Petru, “ ŞI FIECARE DINTRE VOI SĂ FIE BOTEZAT ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS, SPRE IERTAREA PĂCATELOR VOASTRE apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”
(Biblia Cornilescu)

Iar puţin mai jos la versetul 41 AVEM IMAGINEA FOARTE CLARĂ A CEEA CE A ÎNSEMNAT BOTEZUL PRIMILOR CREŞTINI CARE RESPECTAU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (F.Ap. 2:41) :

«Deci CEI CE AU PRIMIT cuvântul lui, S-AU BOTEZAT şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. » (Biblia traducerea Ortodoxă)

« CEI CE AU PRIMIT propovăduirea lui AU FOST BOTEZAŢI şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. »
(Biblia traducerea Cornilescu)

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mare importanţă de mai sus, se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE FEL DE OAMENI ERAU BOTEZAŢI LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ?!?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NUMAI CEI CE AU PRIMIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMILE LOR !

BOTEZUL CREŞTIN NOU-TESTAMENTAR

Din răspunsul de mai sus, se naşte o a doua întrebare fundamentală:

POATE UN PRUNC SAU UN BEBELUŞ SĂ PRIMEASCĂ PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI SFÂNT ?!? ARE BEBELUŞUL ACELA UN DISCERNĂMÂNT ŞI O CAPACITATE INTELECTUALĂ DE A DISCERNE BINELE DE RĂU ŞI DE A LUA O DECIZIE PENTRU EL ÎNSUŞI ???

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NU ! NU ! NU ! DE TREI ORI NU ! UN BEBELUŞ NU ARE CUM SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMA LUI !
UN BEBELUŞ NU ARE CONŞTIENŢĂ DE SINE ŞI NU POATE LUA DECIZII PENTRU EL ÎNSUŞI ! UN BEBELUŞ NU POATE DECIDE DIN CE BISERICĂ SAU RELIGIE SĂ FACĂ PARTE ŞI NU POATE DECIDE NICI MĂCAR SĂ FIE ATEU, CI ALŢII DECID ÎN LOCUL LUI, CEEA CE ESTE ANTIBIBLIC !
UN BEBELUŞ NU SE POATE LEPĂDA DE SATANA, CI ALŢII
“SE LEAPĂDĂ DE SATANA » PENTRU EL ŞI ÎN LOCUL LUI, ASPECT CARE SFIDEAZĂ LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII !!!

Vreau să vă spun că tot ceea ce aţi citit până acum păleşte în faţa următorului exemplu din Biblie care ne arată negru pe alb CUM SE BOTEZAU CREŞTINII PRIMULUI SECOL, ADICĂ LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ???

Vă invit cu drag să vă convingeţi cu ochii voştri şi să deschideţi frumuşel Biblia Ortodoxă şi eventual cealaltă traducere, respectiv Biblia Cornilescu !
Deschideţi Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor capitolul 8 şi citiţi tot pasajul de la versetul 26 la versetul 40 :

«26. Şi un înger al Domnului a grăit către Filip, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. 27. Ridicându-se, a mers. Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim ca să se închine, 28. Se întorcea acasă; şi şezând în carul său, citea pe proorocul Isaia. 29. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. 30. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? 31. Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. 32. Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: “Ca un miel care se aduce spre junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa. 33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe pământ viaţa Lui”. 34. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine ori despre altcineva? 35. Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. 36. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? 37. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 38. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat. 39. Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se. 40. Iar Filip s-a aflat în Azot şi, mergând, binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în Cezareea»

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

“26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: “Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28. se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: “Du-te şi ajunge carul acesta!”
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia.
El i-a zis: “Înţelegi tu ce citeşti ?!?”
31. Famenul a răspuns: “Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: “El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34. Famenul a zis lui Filip: “Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
37. Filip a zis: “Dacă crezi din toată inima, se poate” Famenul a răspuns: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”
38. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea.
Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.”

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mai sus (ambele traduceri Ortodoxă şi Cornilescu), se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE NE ÎNVAŢĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ ?!?
CĂ ESTE PERMIS BOTEZUL BEBELUŞILOR ?!?
NE VORBEŞTE CUMVA BIBLIA DESPRE VREUN BEBELUŞ ??? NU CUMVA BIBLIA NE VORBEŞTE DESPRE UN OM ÎN TOATĂ FIREA CARE S-A ÎNTORS LA DUMNEZEU ŞI S-A BOTEZAT ÎN APĂ ?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

ESTE FOARTE LIMPEDE ŞI FOARTE CLAR PENTRU ORICINE (MAI PUŢIN PENTRU CEI CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ MAI DEPARTE ÎN ÎNTUNERIC SPIRITUAL) CĂ BIBLIA NE ARATĂ UN ADEVĂR DE NECONTESTAT ŞI ANUME CĂ PORUNCA LUI DUMNEZEU ESTE CA SĂ FIE BOTEZAŢI NUMAI OAMENII ÎN TOATĂ FIREA PENTRU CĂ NUMAI EI POT LUA DECIZIA VIEŢII LOR, ADICĂ ACEEA DE A SE ÎNTOARCE LA DUMNEZEU PRIN POCĂINŢĂ SINCERĂ ŞI CREDINŢĂ DIN TOATĂ INIMA !

Versetele 27 şi 28 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

«…Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător […] care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă; şi şezând în carul său,
citea pe proorocul Isaia”

«…iată că un etiopian, un famen […] venit la Ierusalim ca să se închine,
se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia »

NUMAI UN OM MATUR POATE CERE SĂ I SE EXPLICE MESAJUL CURAT AL SFINTEI EVANGHELII ! NUMAI UN OM MATUR POATE ASCULTA, POATE ÎNŢELEGE ŞI POATE PRIMI CU ADEVĂRAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !

Versetele 30 şi 31 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.”

“…Înţelegi tu ce citeşti ?!?” Famenul a răspuns: “Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. »

Versetul 35 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. »

« Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus »

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ ÎNTREBE CE CONDIŢIE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ PENTRU A PUTEA FI BOTEZAT ?!? NUMAI UN ADULT POATE PUNE ÎNTREBAREA “CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ POT FI BOTEZAT ?!?”

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?!?

“Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
“Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM CARE A FOST CONVINS PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, ARE DORINŢA SINCERĂ SĂ CEARĂ SĂ FIE BOTEZAT !

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?”

„Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
“Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ AIBĂ BUCURIA MÂNTUIRII ŞI A ÎNTOARCERII REALE LA DUMNEZEU !

Versetul 39 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

“Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se »

„…famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie »

Oamenii refuză să asculte de Dumnezeu şi să se boteze la maturitate din următoarele motive care n-au nici o legătură cu credinţa :

– «Aşa au apucat” sau “aşa e legea lor” (nu dau două parale pe ce spune Biblia)
– Pentru că “dacă toată lumea face aşa… eu de ce să fac altfel ?!? » (spirit de turmă)
– Este mult mai simplu şi mai comod să botezi un copil mic decât să botezi un om în toată firea (de ce să ne mai “complicăm” să ne botezăm la maturitate, nu-i aşa ?!?)
– Botezul reprezintă un act de profundă smerenie şi de umilinţă care este greu suportat de către omul mândru şi înfumurat, cu „poziţie socială înaltă”.
NU UITAŢI că şi famenul etiopian avea o poziţie socială mai mult decât înaltă, respectiv era vistiernicul Împărătesei Etiopei, adică un mare dregător (Ministru de Finanţe). Această funcţie înaltă nu l-a împiedicat DELOC să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu şi apoi să-şi mărturisească public (în apa botezului) credinţa lui sinceră în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !
Chiar şi oamenii simpli au mândria lor şi nu vor “să se facă de râs» atunci când vecinii, colegii sau prietenii vor auzi despre ei că au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au botezat !
– Omul matur îşi dă seama şi conştientizează înaintea lui Dumnezeu că actul botezului nu este un lucru cu care ne putem juca şi tocmai de aceea are tendinţa să nu vrea să se boteze pentru că ştie că trebuie să renunţe definitiv la stilul de viaţă de până atunci, la cârciumă, la curvie, la înjurătură, etc.
Din această cauză, omul rămâne DEPARTE de Dumnezeu şi se înşală amarnic cu gândul că „este suficient” să fii botezat când eşti bebeluş !
– Oamenii nu înţeleg că NICI UNUL DINTRE BOTEZURI (nici cel efectuat la bebeluşi, nici cel efectuat la maturitate) NU TE FACE CREŞTIN şi NU TE CREŞTINEAZĂ !!!
BOTEZUL NU TE SCHIMBĂ ! BOTEZUL ESTE EXPRESIA UNEI SCHIMBĂRI PROFUNDE CARE DEJA A SURVENIT ÎN INIMA ŞI ÎN VIAŢA TA !
Botezul marchează faptul că deja s-a produs în adâncul fiinţei tale,
O COTITURĂ CU 180 DE GRADE o schimbare radicală, o transformare a minţii şi a inimii după voia cea sfântă a lui Dumnezeu !

Dragi prieteni, sper că am putut să vă fiu de folos cu aceste detalii legate de valoarea şi semnificaţia tainei botezului creştin noutestamentar.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim înţelepţi şi să luăm decizia cea mai bună până nu e prea târziu !
Deschide ochii, omule şi uită-te cât de clar şi de limpede este Cuvântul lui Dumnezeu !
Primeşte în inima ta, mesajul simplu şi curat al Sfintei Evanghelii !

MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI ÎNAINTEA OAMENILOR

“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa ! Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)

NU UITA NICIODATĂ VERSETELE URMĂTOARE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ :

MARCU 16:15-16 :
“Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Biblia Ortodoxă)

“Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 2:37-38 :
“Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem ?!?” Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Biblia Ortodoxă)

“După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: “Fraţilor, ce să facem?”
“Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 8:36-38 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :
“Şi pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?
Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat.”

“Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
Filip a zis: “Dacă crezi din toată inima, se poate”. Famenul a răspuns: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip l-a botezat pe famen.”

1 PETRU 3:21 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

“Iar această mântuire prin apă, închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului,
ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.”

“Icoana aceasta închipuitoare, vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti,
ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”

MATEI 28:19-20 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

“Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”

ADEVĂRATUL BOTEZ CREȘTIN NOU TESTAMENTAL ȘI BOTEZUL COPIILOR MICI

Baza Biblică a Botezului Nou-Testamentar

Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Iisus a poruncit ucenicilor:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”
(Matei 28:19-20a)

Aceasta a devenit misiunea declarată a apostolilor şi a Bisericii Primare.
În ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt a adus în fiinţă Biserica lui Hristos, în urma predicării lui Petru, s-au întors la Dumnezeu TREI MII DE PERSOANE, care au fost botezate şi adăugate Bisericii. Ordinea întâmplării lucrurilor a fost următoarea (foarte importantă):

– Cuvântul lui Dumnezeu a fost proclamat (Fapte 2:14-36)
– Oamenii au fost convinşi de păcatele lor (Fapte 2:37)
– S-au pocăit (Fapte 2:38-40)
– L-au primit pe Hristos ca Domn şi Salvator (Fapte 2:41)
– Au fost botezaţi şi adăugaţi Trupului lui Hristos (Fapte 2:41)

Semnificaţia Botezului Nou-Testamentar

Botezul Nou-Testamentar este un simbol al morţii noastre faţă de păcat şi al învierii la o viaţă nouă cu Hristos. Cufundarea în apă simbolizează îngroparea noastră faţă de păcat (moartea), iar ridicarea din apă simbolizează învierea la o viaţă nouă, transformată (Romani 6:1-5). De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune:

„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11)

Botezul Nou-Testamentar este semnul vizibil al alipirii credinciosului la viaţa Trupului lui Hristos. Pavel spune: „Căci după cum trupul este unul şi are mai multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toți am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:12-13).

Înţelegem dar, că botezul Nou-Testamentar trebuie administrat DOAR CELOR CARE CRED ȘI POT SĂ IA DECIZIA DE A-L URMA PE HRISTOS !!!

Problema botezului copiilor mici

Copiii mici nu pot fi botezaţi, pentru că, la o vârstă atât de fragedă, nu pot avea încă parte de lucrarea de convingere a Duhului Sfânt şi nu pot fi născuţi din nou.
Noul Testament nu vorbeşte despre botezul copiilor mici şi nu aminteşte niciun astfel de caz. Ei nu au capacitatea la câteva săptămâni sau luni de viaţă, să-şi mărturisească păcatele şi nu pot lua decizia de a-L mărturisi pe Hristos ca Domn şi Salvator. Mai mult, Botezul copiilor mici a apărut în istoria Bisericii abia în anul 370 d.H., când adevărata doctrină biblică a început să fie denaturată şi să se spună că botezul nu este doar o consecinţă a mântuirii, ci o condiţie a mântuirii. Pe fondul discuţiei despre botezarea celor muribunzi, pentru a avea toate păcatele iertate înainte de moarte, s-a pus şi problema botezării copiilor mici, aşa că Biserica Romano-Catolică a început să-i boteze pe copii cât mai repede pentru a-i scăpa de vina păcatului originar. Aşa se face că în anul 416 d.H., botezul copiilor mici a devenit lege în tot Imperiul Roman.

Când „fraţii elveţieni” (cunoscuţi ca anabaptişti, sau rebotezaţi) au revenit la practica botezării credincioşilor adulţi, au întâmpinat mari probleme, deşi nu făceau altceva decât să împlinească Scripturile. Chiar şi Martin Luther şi Jean Calvin, care au continuat linia Bisericii Romano-Catolice, lăsând Reforma neterminată la jumătatea drumului, au recunoscut că nu există nicio bază biblică pentru practica botezului copiilor mici. Dar, spuneau ei: „Având în vedere timpul în care trăim şi părerea generală… nimeni n-ar face bine dacă s-ar aventura să nege validitatea botezului aplicat copiilor” (John Horsch, Infant Baptism (Scottdale, Pa.: pp. 38-42).

Cel mai aprig oponent al anabaptiştilor a fost Ulrich Zwingli, reformatorul din Zurich. El a folosit pe lânga analogia cu tăierea împrejur a copiilor evrei şi argumentul folosirii expresiei „şi a fost botezat el şi toată casa lui” ca şi acela al plasării copiilor sub epitropia părinţilor creştini. El a încercat să susţină aceste păreri cu ajutorul unor pasaje ca acelea din Fapte 2:39 si 1 Corinteni 7:14. Orice cititor atent va remarca însă, că niciunul dintre aceste texte nu sprijină practicarea botezului copiilor mici. Pasajul din Fapte vorbeşte despre răspândirea creştinismului de la o generaţie la cealaltă, iar textul din 1 Corinteni nu vorbeşte decât despre importanţa unei influenţe de sfinţenie exercitată de părinţi asupra copiilor.

Exemple de botezare a copiilor mici în Faptele Apostolilor ?!?

În ce priveşte folosirea unor expresii care ar implica botezarea unor familii întregi, trebuie să facem precizarea că e periculos să emitem teorii în lipsa unei exegeze corecte. De exemplu, textul din Faptele Apostolilor 10:44 ne spune că au fost botezaţi toţi aceia care l-au ascultat pe Petru şi „au crezut”. Duhul Sfânt S-a pogorât asupra lor şi “toți vorbeau în alte limbi şi-L măreau pe Dumnezeu” (Fapte 10:46).
Când a fost botezată casa sutaşului Corneliu, Luca ne spune că apostolii „au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui… și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu” (Fapte 16:32-34). Nu există nici un motiv să presupunem că în casa Lidiei ar fi fost botezaţi copii mici. Textul ne spune doar că a fost botezată ea şi casa ei (Fapte 16:16). Tot aşa ni se mai spune ca Pavel a botezat „casa lui Ștefana” dar ni se spune imediat că membrii ei „s-au pus cu totul în slujba sfinţilor” (1 Cor. 16:15). Observăm deci, că nici nu se pune problema botezării unor copii mici care ar fi aparţinut familiilor amintite, pentru că toţi cei botezaţi, mai întâi au crezut şi apoi au început să slujească. Accentul cade aici pe faptul că toţi membrii acelor familii AU CREZUT, nu că au fost botezaţi. Or, dacă aşa stau lucrurile şi Luca are dreptate în relatarea sa din Faptele Apostolilor, înseamnă că au crezut şi au primit botezul DOAR ACEIA care au avut capacitatea spirituală şi intelectuală să creadă. Este periculos să speculăm şi să punem în gura Duhului Sfânt lucruri pe care nu le-a spus. În niciunul din aceste texte nu se vorbeşte despre copii mici, ci despre persoane care au crezut în Hristos.

Mai trebuie să subliniem şi faptul că unii teologi moderni catolici, ortodocşi, luterani sau reformaţi, care apără înca botezul copiilor mici, susţin că el nu este nimic altceva decât un fel de promisiune a părinţilor că vor da copiilor o educaţie creştină. Însă. o astfel de învăţătură nici nu merită să fie discutată. Orice om care reduce importanţa şi semnificaţia botezului la o simplă promisiune omenească nu este vrednic să fie luat în serios ca teolog de Biserica Creştină.

În concluzie, botezul copiilor mici este nescriptural şi complet inutil.

Biblia spune:

„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea (a se citi personală) cu gura se ajunge la mântuire”
(Romani 10:10).

[polldaddy poll=”3573844″]

AICI PRIMEŞTI RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA: “DE CE S-A BOTEZAT MÂNTUITORUL?!?”

AICI POŢI SĂ CITEŞTI “EŞTI GATA SĂ MORI PENTRU CREDINŢA TA ?!?”

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT :

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, ortodoxia, catolicismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament !

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului !

Biserica Ortodoxa din satul Hasag judetul Sibiu

38 thoughts on “BOTEZUL ORTODOX BARBAR AL PRUNCILOR – UN SINISTRU BOTEZ AL MORŢII – UN ACT ANTIBIBLIC ȘI ANTICREȘTIN CARE DETERMINĂ TRAGEDII CUMPLITE”

 • Mă bucur să văd că, în sfârşit, avem ceva în comun!
  Şi eu sunt de părere că un om ar trebui să se boteze numai în momentul în care are îndeajuns de multă minte, cât să vadă ce înseamnă asta. Botezul nu e un lucru pe care îl faci doar ca să fie făcut, ca să te amuzi sau că dă bine.

  Botezul rămâne cu noi mereu!

  • Lirael, eu sunt convins că avem destule lucruri în comun chiar dacă uneori avem şi divergenţe. Suntem două individualităţi şi avem specificităţi care nu trebuie să ne despartă sau să ne împiedice să ne respectăm reciproc.

   Mă bucur foarte mult că eşti realistă şi nu te laşi influenţată de erezia ortodoxă care învaţă oamenii că dacă te botezi când eşti prunc, devii în mod automat creştin. Nu devii creştin nici când te botezi la pruncie şi nici când te botezi ca adult. Devii creştin în momentul când te întâlneşti ÎN MOD PERSONAL (în mod duhovnicesc) cu Domnul Iisus Hristos, exact aşa cum s-a întâmplat cu Saul din Tars când se afla pe drumul Damascului ! Saul din Tars a fost unul dintre cei mai mari împotrivitori şi prigonitori ai Bisericii Creştine dar după ce L-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, viaţa lui a suferit o transformare profundă, o schimbare radicală şi avea să devină marele apostol al Neamurilor, SFÂNTUL APOSTOL PAVEL, un stâlp neclintit al Bisericii secolului I după Hristos.

   Un prunc nu ştie nici măcar cum îl cheamă şi nu poate decide pentru el însuşi dacă vrea sau nu să devină creştin, ci alţii “se leapădă de satana” în locul lui şi “pentru el”, procedură eretică, nebiblică şi anticreştină care nu are nimic în comun cu ceea ce spune Biblia Sfânta Scriptură !

   Bineînţeles că omul trebuie să se boteze la maturitate pentru că AŞA SPUNE BIBLIA şi pentru că AŞA FĂCEAU PRIMII CREŞTINI !!! Ce se întâmplă în zilele noastre este o bătaie de joc la adresa Bibliei şi la adresa lui Dumnezeu ! Oamenii botează pruncii pentru că e mai simplu, e mai convenabil, nu trebuie “să te faci de râs”, nu trebuie să te umileşti, nu rişti să fii acuzat că “faci parte dintr-o sectă”, faci şi tu asa cum face toată lumea, deci promovezi spiritul de turmă fără să dai două parale chioare pe litera şi spiritul Sfintei Evanghelii ! Important e să faci aşa cum ai apucat, aşa cum procedează majoritatea, ce rost are să asculţi porunca lui Dumnezeu şi de ce să împlineşti Cuvântul Sfânt ?

   Biblia e pentru proşti şi pentru fraieri, nu-i pentru oameni deştepţi ca noi, nu-i aşa ?!? (întrebările sunt retorice, nu ţi le adresez ţie, Lirael)

   Lirael, mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus şi te rog să-mi permiţi să te citez chiar acum :

   “Botezul nu e un lucru pe care îl faci doar ca să fie făcut, ca să te amuzi sau că dă bine.”

   Ai exprimat foarte bine şi foarte clar ceea ce eu spun de multe ori pe blogul meu ! Botezul nu este o simplă bălăceală în apă, nu este un duş, nu este un act pur formal sau o chestie pe care trebuie să o facem ca să fie făcută ! Nu ne jucăm cu Dumnezeu şi cu Biblia ! Nu ne putem juca cu lucrurile sfinte, cu Evanghelia, cu mântuirea şi cu veşnicia ! Botezul nu este o condiţie a mântuirii ci este O EXPRESIE a mântuirii sau a faptului că ai păşit pe Calea Mântuirii ! Botezul arată că s-a întâmplat ceva cu tine, că te-ai întors la Dumnezeu, că în viaţa ta s-a declanşat un puternic proces de schimbare a inimii şi a gândirii (metanoia şi metamorfeo). Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor !

   Botezul nu înseamnă că vei fi perfect şi că nu vei mai greşi niciodată dar exprimă decizia ta fermă de a nu te mai complace şi de a nu te mai bălăci în păcat, de a întoarce spatele diavolului şi de a începe o viaţă nouă cu Hristos şi sub călăuzirea Duhului Sfânt, fugind de murdăriile şi stricăciunile acestei lumi întinate !

   Botezul nu este ceva miraculos sau spectaculos, nu se întâmplă nimic deosebit acolo în apă, spălarea de păcate nu se face prin apa botezului ci se face numai prin sângele Domnului Iisus Hristos, sânge care a curs la cruce atunci când a fost răstignit !

   Aş avea un mic amendament la frumoasa ta afirmaţie conform căreia botezul rămâne cu noi mereu şi aş reda ce spune Biblia (Noul Testament) şi anume că după ce ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, Duhul Sfânt rămâne cu noi mereu până la sfârşitul vieţii noastre şi până când vom ajunge în veşnicie cu Dumnezeu !

   Îmi cer scuze că abia acum am apucat să-ţi răspund la comment-ul tău, sunt foarte prins şi fac şi eu ce pot, sper să mă înţelegi. Bless you !

 • Acesta este punctul de pornire al credinţei şi anume o hotărâre matură atunci când o persoană doreşte ca Hristos să fie Domnul vieţii sale !

  • Petrică, se vede că pui preț pe Cuvântul Sfânt al Domnului. Ai spus foarte bine atunci când o persoană “DOREȘTE” să ia decizia să-L urmeze pe Hristos. Ori un bebeluș NU DOREȘTE NIMIC cu excepția unui biberon cu lapte sau a unui sân care să-l alăpteze. Un prunc nu are alte dorințe… nici măcar nu știe cum îl cheamă darămite să ia vreo decizie pentru viața lui…

 • Salut,

  Tomis, răspunsul tău este curat doctrinar şi binevenit.

  Lirael, “Botezul rămâne cu noi” e cumva o figură de stil?

  Şi eu cred că botezul este un act prin care “certific” în faţa “multor martori” că am decis să devin creştin, şi mai ATESTĂ că Dumnezeu mi-a curăţat conştiinţa de tot ce era mizerabil, exclusiv prin meritele, sângele şi viaţa imaculată a unicului STĂPÂN ŞI DUMNEZEU – IISUS MESIA!

  • Cătălin, din câte observi, Lirael n-a avut prea multă tragere de inimă să răspundă la întrebarea pe care i-ai adresat-o. Să dea Dumnezeu ca într-o zi Lirael să-L primească cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos în inima ei dar vrăjmașul sufletelor noastre, dumnezeul veacului acestuia, NU O LASĂ SĂ SE ÎNTOARCĂ LA DUMNEZEU. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm pentru ea, facem tot ce putem ca să o ajutăm să se apropie de Domnul dar numai atunci când EA ÎNSĂȘI va îngenunchea cu o inimă zdrobită în fața lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se va pogorâ peste ființa ei…

   Mă bucur că ai apreciat că intervenția mea a fost curată dpdv doctrinar şi binevenită.

   Binevenit a fost și comentariul tău pentru care îți mulțumesc. Nu uita că te aștept întotdeauna pe blogul meu și Îl rog pe Dumnezeu să te binecuvânteze !

 • Potrivit Sfintei Scripturi, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Botezul este o poruncă a Domnului Iisus făcută după naşterea din nou. Auzirea Cuvântului lui Dumnezeu te duce la a crede în Iisus, Cel ce Şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare pentru oricine crede, iar botezul este mărturia publică a faptului că ai murit faţă de trecutul păcătos şi ai înviat la o viaţă nouă !

 • “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis:

  Toată puterea Mi-a fost dată în Cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit ! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfârşitul veacului. Amin !
  (Matei 28:18-20)

  CINE VA CREDE şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit !”
  (Marcu 16:16)

 • “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.
  Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.”

  1 Timotei 4:1-6

  • AMIN !

   Bunule Tată, te rog din toată inima să mă ajuţi să fiu un bun slujitor al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos !

   Sfinte Părinte Ceresc, te rog cu toată fiinţa mea să mă ajuţi să nu mă lepăd de CREDINŢA ÎN BIBLIE – CUVÂNTUL SFÂNT şi mai bine să mor decât să mă lipesc de duhurile înşelătoare şi de învăţăturile dracilor !
   Ajută-mă, Doamne Tată, să mă feresc de oamenii făţarnici, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor !

   Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc din tot sufletul pentru că mi-ai dăruit o soţie bună şi cu adevărat credincioasă cu care îmi împart existenţa de peste 20 de ani prin harul şi îndurarea Ta !

   Îţi mulţumesc, slăvite Doamne Tată, pentru bucatele şi hrana pe care ni le dai în fiecare zi şi te rog să le curăţeşti şi să le sfinţeşti în Numele Domnului Iisus şi prin Cuvântul Tău Cel Sfânt pentru a putea să le primim cu recunoştinţă din mâna Ta Cea Sfântă !

   Te slăvesc şi te preamăresc, o Doamne Tată din Ceruri, şi te rog să mă ajuţi să mă hrănesc cu Cuvintele Credinţei care a fost dată sfinţilor, odată pentru totdeauna ! Ajută-mă ca întotdeauna să urmez numai adevărata Credinţă adică învăţătura simplă şi curată a Sfintei Evanghelii, să mă feresc de obiceiurile, datinile, ritualurile, tradiţiile şi părerile omeneşti ! Amin !

 • Mă bucur că mai este cineva de aceeaşi părere cu mine, eu mă consider păgân căci nu am fost botezat, şi chiar ca şi copil nu am fost scăldat complet exact de trei ori aşa cum ar fi fost normal. Deci am să rămân în păgânism până la vârsta de 30 de ani, aşa cum este normal căci în Sfânta Scriptură scrie clar că nu ai voie să grăieşti în public dacă nu ai 30 de ani. La 30 de ani şi Mântuitorul s-a botezat ca să avem noi povaţă, şi când te gândeşti că BOR hirotoneşte pe bandă rulantă preoţi chiar de la 18 ani (cunosc un caz de preot hirotonit la 18 ani).

  • Mulţi înainte ! 22 ani este o vârstă foarte frumoasă. Mai pune încă 22 şi vei obţine exact vârsta mea (fiul meu are 20 de ani), nu că ar avea vreo importanţă 🙂

   Mă bucur şi eu, Kosmas, că tu te bucuri că eu sunt de aceeaşi părere cu tine. Totuşi, aş face câteva precizări la care te rog să reflectezi.

   Ai spus că nu ai fost botezat dar după aceea ai mai spus că totuşi nu ai fost “scăldat complet” (probabil ai vrut să spui “cufundat”) de trei ori în apa botezului. Deci se pare că totuşi ai fost oarecum botezat chiar dacă nu s-a respectat cu stricteţe metodologia botezului ortodox barbar (observi că n-am pus deloc ghilimele atunci când am spus că este BARBAR pentru că eu cred cu tărie acest lucru şi anume faptul că în Biserica Ortodoxă a secolului 21 se practică un act de barbarism medieval).

   “eu mă consider păgân căci nu am fost botezat”

   Kosmas, te rog să fii foarte atent la ce-ţi voi spune acum !

   CINE ŢI-A BĂGAT ÎN CAP CĂ DACĂ TE BOTEZI (CÂND EŞTI PRUNC SAU CÂND EŞTI ADULT) DEVII ÎN MOD AUTOMAT UN CREŞTIN ?!? De unde, prietene, ai asemenea idei care n-au nicio legătură cu ce ne învaţă Biblia – Cuvântul Domnului ??? Tu ştii că poţi fi LA FEL DE PĂGÂN, FĂRĂ HRISTOS ŞI FĂRĂ DUMNEZEU chiar dacă te botezi când eşti prunc sau chiar când eşti adult ?!? Tu ştii că există oameni care se botează de pomană, fără ca acest lucru să exprime O SCHIMBARE REALĂ, respectiv O TRANSFORMARE PROFUNDĂ a inimilor şi vieţilor lor ? Tu ştii că există o groază de oameni care “s-au creştinat” fiind botezaţi (fără voia lor) ca prunci, după care au devenit adulţi şi au umplut puşcăriile României sau ale lumii ??? Tu ştii că Stalin, ERA BOTEZAT CA PRUNC şi era “creştinat” în Biserica Ortodoxă după care a omorât (prin ordinele sale diabolice) zeci de milioane de oameni nevinovaţi ?!? Faptul că Stalin a fost botezat ca prunc (deci “creştinat”) l-a făcut cumva creştin ???? NEVER !!! A rămas toată viaţa un om fără Hristos şi fără Dumnezeu, ba mai mult, eu cred că el a fost UN DUH ANTIHRISTIC, altfel nu-mi explic crimele inimaginabile pe care le-a făcut fără nicio urmă de conştiinţă !

   Deci REŢINE : poţi să fii păgân şi DUPĂ ce te botezi, nu numai înainte să fii botezat !!! Botezul NU TE SPALĂ DE PĂCATE !!! Numai credinţa în Domnul Iisus Hristos te curăţeşte de păcate, adică SÂNGELE LUI CEL SFÂNT CARE A CURS PE CRUCE PENTRU TINE este singurul care te poate spăla de păcate şi te poate duce pe Calea Mântuirii ! Restul sunt… poveşti ortodoxe inventate de popi, călugări, etc… Pe noi ne interesează CE SCRIE CLAR ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ cum bine ai spus tu mai sus, restul sunt în afara literei şi spiritului Evangheliei.

   Uite, îţi dau exemplu un om care nu numai că era botezat, dar mai mult, era PASTOR al Bisericii, şi cu toate acestea NU A FOST ÎN STARE SĂ-L MĂRTURISEASCĂ PE DOMNUL IISUS HRISTOS :

 • Fetița mea a fost botezată prin scufundare, fiind scufundată în totalitate în apă, în nici o secundă nu i-a fost viața pusă în pericol, totul durând maxim 5 secunde și într-o poziție corectă pentru scufundare.

  Fetița mea merge la bazin de la 4 luni și face scufundări și înoată pe sub apă, copiii au reflexe din mediul intrauterin pe care noi nu le mai avem. Deci barbaritatea botezului prin scufundare este o aberație, atât timp cât este făcut cum trebuie. Tot așa ar trebui să zicem că nașterea este o barbaritate, doar pentru că este ceva ce nouă ni se pare violent și să decidem ca toate femeile să naștem cu cezariană. Și nu știu ce are o temă cu cealaltă.

  Botezul ortodox se face la vârstă fragedă tocmai pentru că nu se știe dacă ajungi la vârsta maturității ca să fii botezat, deci nu se știe cum ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, asta numai El știe.
  Un copil nebotezat care a murit, este la fel cu unul avortat, din acest punct de vedere.

  • Felicia, am şi eu o întrebare (de fapt, aş avea mai multe…) În cele maximum 5 secunde, fetiţa ta A PUTUT să-şi exprime DORINŢA ŞI HOTĂRÂREA NEZDRUNCINATĂ ca din acea clipă să-L urmeze (PENTRU TOATĂ VIAŢA) pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ?!? Oare fetiţa ta A MĂRTURISIT CU GURA EI înaintea Bisericii că s-a întors cu adevărat la Dumnezeu şi că L-a primit în inima ei pe Hristos ca DOMN al vieţii ei ??? Eu sunt sigur că ea NU A PUTUT să facă aceste lucruri (PE CARE LE CERE BIBLIA, CUVÂNTUL SFÂNT AL DOMNULUI) din următoarele motive :

   1) Fiind un bebeluş, nu ştia ce-i cu ea, nu ştia nici cum o cheamă, nici nu înţelegea ce se întâmplă cu ea, nu avea capacitatea şi MATURITATEA absolut necesare pentru a lua DECIZIA VIEŢII EI şi anume aceea de a se întoarce la Dumnezeu şi a-L primi pe Hristos !!!

   2) În maximum 5 secunde (tu ai precizat acest interval, nu eu) ESTE IMPOSIBIL SĂ-L MĂRTURISEŞTI CU GURA TA PE HRISTOS DOMNUL înaintea lumii văzute şi a celei nevăzute ! N-ai cum ca în cinci secunde SĂ-L PROCLAMI PE DOMNUL IISUS HRISTOS ca fiind Domnul inimii tale !

   Ori noi ştim (sau ne prefacem că am uitat) că BIBLIA SPUNE FOARTE CLAR, NEGRU PE ALB următorul lucru :

   “Dacă mărturiseşti deci CU GURA TA pe Iisus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit ! Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin MĂRTURISIREA CU GURA se ajunge la mântuire !”
   (Romani 10:9-10 Biblia Cornilescu)

   “Că de vei mărturisi CU GURA TA pre Domnul Iisus şi de vei creade întru inima ta că Dumnezeu L-au înviiat pre El din morţi, te vei mântui ! Că cu inima să creade spre dreptate iară CU GURA SE MĂRTURISEAŞTE spre mântuire !”
   (Romani 10:9-10 Biblia Ortodoxă)

   CONCLUZIE FOARTE IMPORTANTĂ :

   NU ALŢII (părinţii sau mai ştiu eu cine) trebuie să-L mărturisească pe Domnul Iisus ci NUMAI TU CU GURIŢA TA ATUNCI CÂND EŞTI OM ÎN TOATĂ FIREA, ADULT, MATUR, APT SĂ IEI O DECIZIE CU CONSECINŢE VEŞNICE !!! De asemenea, NU ALŢII (preotul ortodox, părinţii, bunicii sau mai ştiu eu cine) trebuie să creadă şi să mărturisească DIN TOATĂ INIMA că Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Iisus din morţi, ci NUMAI TU PERSONAL POŢI SĂ CREZI DIN TOATĂ INIMA SAU SĂ NU CREZI (deci să fii creştin sau nu) că Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Iisus din morţi !!! Nu mai discutăm de faptul că NUMAI TU PERSONAL POŢI SĂ TE LEPEZI DE SATANA, SĂ DECIZI CĂ A SOSIT MOMENTUL SĂ ÎNTORCI SPATELE DIAVOLULUI ŞI DE-ACUM ÎNAINTE SĂ PRIVEŞTI NUMAI SPRE HRISTOS ŞI SĂ TE LUPŢI CU TOATA FIINŢA TA SĂ FACI VOIA LUI DUMNEZEU !!!

   NIMENI nu se poate lepăda de satana în locul tău, aici răspunderea, determinarea şi decizia ÎŢI REVIN ŢIE PERSONAL !

   Felicia, când vom pricepe odată pentru totdeauna că trebuie să vii PERSONAL înaintea lui Dumnezeu, să-L primeşti PERSONAL pe Domnul Iisus Hristos în inima şi în viaţa ta, să recunoşti că EŞTI PĂCĂTOS şi că EŞTI PIERDUT fără Domnul nostru Iisus Hristos ?!? Când vom înţelege că trebuie SĂ DECLARI că nu poţi trăi fără Dumnezeu şi nu poţi fi creştinat şi mântuit “prin părinţi” (prin decizia lor care decid în locul tău), prin preotul ortodox (care TRECE PESTE VOINŢA TA şi decide în locul tău ca tu să fii creştin) ?

   Ori din câte ştiu eu (corectează-mă dacă greşesc), un bebeluş nu poate veni PERSONAL înaintea lui Dumnezeu, nu-L poate primi PERSONAL în inima sa pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor, NU POATE DECIDE SINGUR dacă doreşte să-L urmeze pe Hristos şi să devină creştin (creştin înseamnă “urmaş al lui Hristos” dar ca să-L urmez, trebuie mai întâi SĂ-L PRIMESC, ca să-L primesc, trebuie mai întâi SĂ DEVIN OM ÎN TOATĂ FIREA şi SĂ DECID SINGUR ACEST LUCRU, SĂ AJUNG LA CONVINGEREA FERMĂ CĂ IISUS HRISTOS ESTE SINGURUL MIJLOCITOR, DOMNUL CEL ÎNVIAT ŞI MĂRIT CARE ACUM STĂ ÎN GLORIE, LA DREAPTA TATĂLUI CERESC ŞI MIJLOCEŞTE PENTRU MINE, PĂCĂTOSUL !

   Aşa că… atunci când vorbim despre “botezul” aplicat bebeluşilor, nu facem altceva decât să irosim timpul sau mai bine-zis, “discutăm discuţii”, atât timp cât NU DORIM SĂ ŢINEM CONT DE CEEA CE SPUNE BIBLIA şi atât timp cât SFIDĂM LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII !

   Copiii au reflexe din mediul intrauterin, fac scufundări şi înoată pe sub apă… şi cu toate acestea SE ÎNEACĂ ŞI MOR ÎN CRISTELNIŢELE ORTODOXE pentru că NU SE RESPECTĂ BIBLIA, NU SE APLICĂ CUVÂNTUL SFÂNT AL DOMNULUI !!! Ca să înţelegi ce vreau să spun, te rog să citeşti cu atenţie tot pasajul din Faptele Apostolilor 8:26-38 şi ai acum ocazia să vezi cu ochii tăi ce ne învaţă Biblia :

   Filip şi famenul Etiopian – Biblia Cornilescu

   “Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge din urmă carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian, citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „ÎNŢELEGI TU CE CITEŞTI ?!?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea, era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, DESPRE CINE vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; CE MĂ ÎMPIEDICĂ SĂ FIU BOTEZAT ?!?” Filip a zis: „DACĂ CREZI din toată inima, SE POATE !” Famenul a răspuns: „CRED că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu!”
   A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi FILIP L-A BOTEZAT PE FAMEN.”

   Filip şi famenul Etiopian – Biblia Ortodoxă

   “Iară îngerul Domnului au grăit cătră Filip, zicând: „Scoală şi mergi spre amiazăzi, la calea carea să pogoară din Ierusalim în Gaza; aceasta easte pustie”. Şi sculându-se, s-au dus. Şi iată, un bărbat arab, famen putearnic al Candachiei, împărăteasei arabilor, carele era preste toate vistieriile ei, carele venise să se închine în Ierusalim. Şi era întorcându-se şi şezând în căruţa sa, cetea pre prorocul Isaiia. Iară Duhul au zis lui Filip: „Apropie-te şi te lipeaşte de căruţa aceasta”. Şi alergând Filip, l-au auzit pre el cetind pre prorocul Isaiia şi au zis: OARE ÎNŢELĂGI TU CE CETEŞTI ?” Iară el au zis: „Cum aş putea, de nu mă va povăţui cineva?” Şi au rugat pre Filip de s-au suit şi au şezut cu el. Iară locul Scripturii carea o cetea era acesta: “„Ca o oaie la junghiere s-au adus şi ca un miel înaintea celui ce-l tunde pre el, fără de glas, aşa nu a deschis gura sa. Întru smereniia Lui, judecata Lui s-au rădicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că să va luoa de pre pământ viiaţa Lui”. Şi răspunzînd famenul lui Filip, au zis: „Rogu-te, de cine zice prorocul aceasta, de sine au de altcineva?” Iară Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, au binevestit lui pre Iisus. Şi mergând ei pre cale, au venit la oarecarea apă şi au zis famenul: „Iată, apă ! CE MĂ OPREAŞTE CA SĂ NU MĂ BOTEZ ?!?” Iară Filip au zis lui: DE CREZI din toată inima, SLOBOD EASTE ! Şi el, răspunzînd, au zis: „CREZ că Fiiul lui Dumnezeu easte Iisus Hristos” ! Şi au poruncit să stea căruţa şi s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi L-A BOTEZAT PRE EL.”

   Acum e clar, Felicia ? Ţi-e suficient CE SPUNE BIBLIA sau e nevoie să adăugăm la Biblie, opiniile, regulile şi tradiţiile noastre omeneşti ? E mai important CE CREDEM NOI, CE NI S-A BĂGAT ÎN CAP TOATĂ VIAŢA, CE NE-A ÎNVĂŢAT BUNICA ? Nu cumva e mai important CE SPUNE BIBLIA ???
   Ştiu că aceste întrebări sunt greu de digerat dar ţi le pun pentru că ÎMI PASĂ DE TINE ŞI DE VEŞNICIA TA şi mă îngrijorez pentru tine chiar dacă nu te cunosc şi nu ştiu cine eşti. Nu pot rămâne nepăsător şi indiferent atunci când văd cum românii se abat grav de la Evanghelie şi distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu…

   P.S. Nu mai am timp acum, sper să apreciezi că am făcut un efort să-ţi răspund la comentariu (îţi spun sincer că nu răspund oricui) şi când voi găsi câteva clipe libere, îţi voi explica în ce constă GRAVA EROARE pe care o faci, atunci când afirmi că “un copil nebotezat care a murit, este la fel cu unul avortat, din acest punct de vedere”… Iată ce înseamnă o hermeneutică (o exegeză) greşită, o teologie profund greşită…

 • Iti multumesc pentru raspuns si l-am citit din respect, dar nu pot sa fiu de acord cu tine. Nu exista Biblia ortodoxa. Da, este Biblia in varianta Cornilescu, care are scapari, nu vreau sa intru in detalii si discutii pentru ca nu se vor discuta. Si este Biblia care este folosita si de ortodocsi si alte confesiuni. Am prieteni multi care fac parte din alte culte (baptisti, etc) si ne respectam reciproc si nu intram in discutii interminabile. Si ma refeream la durata scufundarii (5 secunde), care la orice cult tot atata dureaza.

  Ce nu imi place e ca ati vrut sa socati prin alaturarea barbarismului de botezul ortodox, pentru ca va refereati efectiv la tehnica scufundarii si nu la cealalta problema a botezului la varste mici, care asta de fapt trebuie sa ne intereseze mantuirea nu alte chestiuni. De ce nu ati pus accentul pe ceea ce este de fapt important in viziunea dvs, respectiv, de a te boteza la o varsta la care sa poti sa spui ca vrei sa fii cu Iisus sau nu.

  Oricum pe mine nu o sa ma convingeti, am vazut multe cazuri in care bebelusi care nu aveau sanse la viata dupa botez s-au facut bine. Sotul meu este chiar un caz. Si nu mai spuneti ca, copiii mor in cristelnita. A fost un caz sau doua, care au fost probabil o eroare umana. Mult mai multi copiii mor din vaccinuri, etc.

  Sper ca niciodata in viata sa ma lepad de credinta mea pentru care bunicii nostri au murit, si au fost martirizati (vezi romanii din Transilvania care au murit pentru ca nu au vrut sa treaca la catolici) si sa mi-o lepad acum cand imi vin niste oameni pe la usi sa-mi spuna ca o credinta cu origini din America (care saraca de ea are foarte mari probleme in ce priveste credinta) de maximum 300 de ani si care e plamadita asa dupa urechea fiecaruia. Poate ca Biserica Ortodoxa are din pacate unii membri care nu fac cinste numelui de crestin, stiu asta, asa cum si alte confesiuni au, dar invatatura ei este dreapta.

  Oricum doar faptul ca te botezi, nu te mantuieste (asa cum din pacate cred multi dintre cei care va impartasesc confesiunea). Botezul este procesul prin care Duhul Sfant se coboara asupra ta si te vegheaza in acest greu drum spre mantuire. Depinde de noi daca il pastram.

  Va urez ca Nasterea Domnului sa va aduca multa lumina in suflet si mantuire !

 • Prin sfântul Botez spălăm PĂCATUL STRĂMOȘESC… Necesitatea botezului pentru toți este arătată de Mântuitorul prin cuvintele “Adevărat zic, de nu se va naște cineva din Apă şi din Duh, nu va putea intra în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan III, 5)

  Cine nu primeşte Sfântul Botez ortodox nu se MÂNTUIEȘTE…

  • ”Cine nu primeşte Sfântul Botez ortodox nu se MÂNTUIEȘTE…”

   Perla, scoți niște perle că pur și simplu mă cutremur când văd atâta orbire și întuneric spiritual, atâta sfidare a literei și spiritului Evangheliei, atâta distorsionare a Cuvântului lui Dumnezeu !!! Ia citește matale Biblia (Noul Testament) și vezi ce ne învață Sfinții Apostoli Pavel și Sila :

   ”Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?
   Pavel şi Sila i-au răspuns: „CREDE ÎN DOMNUL IISUS ȘI VEI FI MÂNTUIT tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui.
   Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi A FOST BOTEZAT ÎNDATĂ, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.”

   (Faptele Apostolilor 16:29-34)

   Ia mai sapă și aici să vedem ce perle mai scoți din gură :

   ”Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Şi a zis lui Iisus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!”
   Iisus a răspuns: „Adevărat îţi spun că ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI !”

   (Luca 23:39-43)

   Deci, Perla, CE I-A SPUS DOMNUL IISUS TÂLHARULUI ?!? I-A SPUS CĂ TREBUIA SĂ SE BOTEZE CÂND ERA BEBELUȘ ??? I-A SPUS CĂ TREBUIE SĂ SE BOTEZE CA ADULT ??? Nicidecum ! I-a spus doar un singur lucru și anume ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI !!! Pe ce bază a fost primit tâlharul în Rai ? Pe baza botezului ? Nicidecum ! Pe baza tradiției ortodoxe ? Nicidecum ! A fost necesar să facă mătănii, să se închine la niște icoane făcute de mâinile omenești, să pupe moaște ? Nicidecum ! Singurul lucru care l-a salvat pe tâlhar a fost CREDINȚA LUI SINCERĂ ȘI PROFUNDĂ ÎN DOMNUL IISUS HRISTOS CARE MUREA LA CRUCE PENTRU CA EL SĂ FIE MÂNTUIT !!! Aceasta este condiția mântuirii : să-L primești pe Hristos în inima ta, ca DOMN și MÂNTUITOR PERSONAL al sufletului tău și abia după aceea, Duhul Sfânt va începe să locuiască în tine și vei putea face fapte bune izvorâte dintr-o inimă curățită și sfințită !!! Până atunci, RĂMÂI MORT ÎN FĂRĂDELEGI ȘI PĂCATE, INCLUSIV ÎN PĂCATUL STRĂMOȘESC, indiferent că te botezi ca prunc sau ca adult, tot în fundul iadului vei ajunge, Perla, dacă nu te întorci la Dumnezeu cu adevărat prin pocăință și credință din toată inima !

   De asemenea, bagă bine la cap și nu uita faptul că atunci când temnicerul s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, când i-a întrebat „Domnilor, CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?”, Sfinții Apostoli NU I-AU SPUS SĂ SE BOTEZE, nici să se roage la Maica, nici să se închine la vreo statuie sau la vreo icoană (lucruri făcute de mâinile omului păcătos) și nici să pupe moaștele, să facă mătănii sau cine știe ce.
   Sfinții Apostoli Pavel și Sila, i-au spus temnicerului DOAR UN SINGUR LUCRU CARE ESTE SUFICIENT CA SĂ FII INCLUS ÎN PLANUL DE MÂNTUIRE AL LUI DUMNEZEU !!! Știi ce i-au spus ? „CREDE ÎN DOMNUL IISUS ȘI VEI FI MÂNTUIT tu şi casa ta!”
   Nu se spune NICĂIERI în Biblie bazaconia pe care o spui tu, respectiv ”Cine nu primeşte Sfântul Botez ortodox nu se MÂNTUIEȘTE…”

   Tu pornești de la premiza fundamental greșită conform cărei ”în afara BISERICII nu există mântuire!” (extra ECCLESIAM nulla salus!) dar eu pornesc de la o premiză biblică scripturală care spune că ”în afara LUI HRISTOS nu există mântuire!” (extra CHRISTUM nulla salus!)

   Deci vorbim pe limbi diferite… Eu am BIBLIA ca fundament al existenței mele iar tu scoți perle…

   Domnul îți vorbește astăzi prin Cuvântul Său cel Sfânt și îți spune : îți pun în față lumina și întunericul, binele și răul, viața și moartea… ALEGE VIAȚA, omule, ca să fii binecuvântat și fericit aici pe pământ și în toată veșnicia !

   Dumnezeu să te ajute la aceasta, Perla ! Amin !

  • Botezul ortodox te spală de păcate!

   Perla, de ce spui că Biblia Ortodoxă nu caută adevărul, din moment ce Adevărul este cuprins chiar în paginile ei?!?

   • Măi, Nimeni ! DEGEABA este cuprins Adevărul în paginile Bibliei Ortodoxe dacă ROMÂNII NU CITESC BIBLIA ORTODOXĂ ȘI NU DAU DOUĂ PARALE CHIOARE PE EA !!! Pentru ”creștinii de 2000 de ani” sunt mai bune cârciumile, discotecile, manelele…

    Biblia (Ortodoxă, Cornilescu sau de care vrei tu) ZACE PRĂFUITĂ PE RAFTUL BIBLIOTECII și după aceea ne mirăm că nu vedem altceva decât țigară, băutură, înjurătură, minciună, hoție, curvie și preacurvie, violuri și crime…

    Domnul să aibă milă de poporul român așa-zis ”ortodox” !

    P.S. De unde ai mai scos-o și pe asta că “botezul ortodox te spală de păcate”? NICIUN BOTEZ DIN LUMEA ASTA NU TE SPALĂ DE PĂCATE!!! NICI BOTEZUL PRUNCILOR ȘI NICI MĂCAR BOTEZUL BIBLIC AL ADULȚILOR NU TE SPALĂ DE PĂCATE!!!

    Singurul care mă poate spăla și curăța de păcate este sângele Domnului nostru Iisus Hristos care a murit la cruce și pentru mine păcătosul pierdut care am acceptat prin credință jertfa Sa. Dacă apa botezului ar avea putere să spele păcatele omului, ar însemna ca atunci când omul iese din baptistier (cristelniță) apa să devină NEAGRĂ ca tăciunele din cauza murdăriei atâtor păcate. Cu toate acestea, apa botezului rămâne întotdeauna aceeași, nu se înegrește deloc.

    “În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.”
    (Efeseni 1:7 Biblia Cornilescu)

    “Prin Iisus Hristos, Întru Care avem răscumpărare prin sângele Lui și iertarea păcatelor după bogățiia darului Lui”
    (Efeseni 1:7 Biblia Ortodoxă)

 • Mai este un lucru: “în ce va fi găsit omul la moarte, în aceea va fi și judecat”, așa cum au fost găsiți tâlharii răstigniți alături de Hristos, unul în pocăință și celalalt în nepocăință.

  “Este un Domn, o credinţă, UN botez.”
  (Efeseni 4:4-5)

 • De ce considerați cinstirea Maicii Domnului, o închinare la idoli? Și nici icoanele nu reprezintă închinare la idoli… Până și îngerii se închină…

  • Nimeni, AI MARE GRIJĂ că încalci (și nu o dată ci de mai multe ori) Regulamentul acestui blog care interzice off-topic-urile !!! Ce legătură are subiectul (tema) botezului ortodox cu acest comentariu pe care l-ai postat aici ?

   M-ai obligat să-ți șterg o parte din comment și așa se va întâmpla și în viitor, oridecâteori vei ”uita” că aici te afli pe UN BLOG CREȘTIN EVANGHELIC unde nu are ce căuta apologetica ortodoxă ! Pentru asta, există sute sau mii de bloguri / site-uri ortodoxe unde poți să promovezi ortodoxia (doctrină care uneori sfidează în mod grav litera și spiritul Evangheliei, distorsionând Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu).

   EXTRA CHRISTUM NULLA SALUS !

 • Mă așteptam să nu postezi comment-ul.
  Comentariul meu lovea puternic.
  De va conduce orb pe orb, vor cădea amândoi în groapă.

  Dumnezeu să te lumineze!

  • Nimeni, pune mâna pe dicționar și vezi ce-i aia ”off-topic” și cu ce se mănâncă și după aceea mai stăm de vorbă !

   Să ții minte un lucru cât trăiești, până mori :

   NICIODATĂ SĂ NU LOVEȘTI ÎN CUVÂNTUL DOMNULUI !!! NICIODATĂ SĂ NU LOVEȘTI ÎN EVANGHELIE !!! NICIODATĂ SĂ NU DISTORSIONEZI ÎNVĂȚĂTURA SIMPLĂ ȘI CURATĂ A SFINTEI SCRIPTURI !!!

   Aici nu e vorba că lovești în mine, eu sunt obișnuit să fiu lovit, jignit, acuzat pe nedrept, etc, dar consider că aceste suferințe sunt nimicuri față de cât a suferit Domnul Iisus Hristos acolo la cruce, pentru un păcătos pierdut ca mine !

   Cel mai mult mă deranjează când ataci esența Evangheliei. În caz că ai uitat, îți readuc aminte că esența Evangheliei ESTE HRISTOS ! Evanghelia este HRISTOCENTRICĂ !!!

   Nu Maica este esența, nu sfinții, nu moaștele, nu statuile sau icoanele, nu alte lucruri inventate sau adăugate după secolul III d.H. Nu mă interesează obiceiurile religioase nebiblice sau chiar păgânești, nu mă interesează spiritul de turmă, nu mă interesează regulile, părerile și tradițiile omenești, nu mă interesează idolatria, fie ea de sorginte ortodoxă !

   Pe mine mă interesează doar ÎNVĂȚĂTURA SIMPLĂ A PRIMILOR CREȘTINI, adică doctrina curată a creștinilor primelor 3 secole după Hristos. Ce s-a întâmplat după secolul III d.H. (apariția botezului pruncilor, apariția cultului Mariei, apariția cultului sfinților sau cultului morților, etc)
   NU MĂ INTERESEAZĂ ȘI MĂ LASĂ RECE !!!

   Eu recunosc doar CREZUL DE LA NICEEA. Punct !

   Când o să înțelegi acest lucru, odată ptr. totdeauna ?!?

   NIMENI, se pare că tu nu vrei să înțelegi NIMIC !

  • ”De va conduce orb pe orb, vor cădea amândoi în groapă !”

   ”Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea !”
   (Psalmul 119:105 Biblia Cornilescu)

   ”Făclie picioarelor meale e leagea Ta, și lumină cărărilor meale !”
   (Psalmul 119:105 Biblia Ortodoxă)

 • Un articol al lui Andrei Pleșu (dacă considerați că merită atenția, puteți să îl publicați).

  ÎNTRE RELIGIE ȘI BISERICĂ – ANDREI PLEȘU

  Nu vreau să intru acum în complicata şi delicata problemă a raporturilor dintre religie şi Biserică. Mă mulţumesc să consemnez, rapid, inevitabila lor interdependenţă. Problematica religioasă nu este una de tip speculativ, nu circumscrie o disciplină intelectuală dedicată unui adevăr abstract. În joc sînt întrebări ultime, cu importante consecinţe existenţiale. Şi peste tot în lume, reflecţia religioasă implică participarea la un cult, asumarea directă a unui parcurs ritual. Religiozitatea vagă, singuratică, “neînregimentată” e, de regulă, divagatorie, dacă nu smintitoare. Ea se întemeiază pe convingerea vanitoasă că eul privat, individualitatea ţanţoşă au “dreptul” şi resursele necesare pentru a “accesa” Duhul, deşi acesta e, prin definiţie, o instanţă comunitară. Nu e mai puţin adevărat că şi “Biserica”, respectiv “îmbisericirea”, se dispensează adesea, cu o condamnabilă uşurinţă, de căutarea studioasă, de reflexivitate, de efortul minţii. Interogativitatea firească a spiritului e pusă între paranteze, şi totul se reduce la execuţia oarbă a unei gesticulaţii cutumiere. Există o anumită simetrie între “a merge la biserică” decerebrat şi mecanic, şi “a medita” asupra feluritelor teme religioase în totala ignoranţă a metabolismului liturgic şi a căutării “instituţionalizate”. Debranşat de “dispozitivul” apostolic, “filozoful” religios riscă să-şi pericliteze spiritul de orientare, crezînd, cu o vinovată suficienţă, mai mult în capacităţile proprii decît în acumulările masive ale unei bimilenare tradiţii.

  Altceva mă preocupă, însă, în însemnările de faţă. Şi anume, faptul că, pe piaţa dezbaterii publice de la noi, interogaţia religioasă e cvasiabsentă, iar problemele legate de Biserică se reduc la o necatehizată “veghe civică”.

  Intelectualitatea laică nu pare preocupată de marile teme ale gîndirii religioase. În cel mai bun caz, apar deschideri, mai mult sau mai puţin exotice, spre “istoria religiilor”, “antropologie religioasă”, “fenomenologie” şi comparatistică inter-religioasă şi interconfesională. Dar reflecţia consistentă, analitică şi creatoare asupra credinţei, asupra marilor “încercări” teoretice şi existenţiale cu care se confruntă teologia, e rarisimă şi privită cu neîncredere sau stupoare. Nu avem o tradiţie consolidată a intelectualului laic, dar angajat, prin scrierile sale, în spaţiul vieţii religioase. În mod paradoxal, Occidentul – pe care îl stigmatizăm arogant pentru exces de secularizare – are o mult mai bună aşezare în acest teritoriu. În Franţa, de la Pascal la Gabriel Marcel, de la Charles Péguy şi Maurice Blondel la Jacques Maritain, Paul Claudel sau Georges Bernanos, conceptul de “scriitor creştin” este bogat ilustrat şi unanim acceptat. Să amintim, în treacăt, şi autori ca G.K. Chesterton şi C.S. Lewis în Marea Britanie sau, în Italia, Giorgio Agamben, socotit îndeobşte ca fiind “de stânga”. De neocolit, în zona ortodoxă, este şi impozanta galerie a unor intelectuali ruşi de talia lui Vladimir Soloviov, Nicolai Berdiaev sau Lev Şestov. Exemplele se pot multiplica indefinit. E vorba de figuri prestigioase, pe care şi cititorii, şi universităţile, şi teologii “profesionişti” sunt gata să-i ia în serios. Numai la noi, cu puţine excepţii, această “specie” e deficitară şi, în general, privită strâmb de “breasla” specialiştilor în sutană. În schimb, foarte prezentă e confruntarea de opinii cu privire la Biserica instituţională. Cum e cu câştigurile ei, cum e cu Catedrala Neamului, cum e cu preoţimea nevrednică, cum e cu dreptul de a fi incinerat sau de a te sinucide, etc. Totul se desfăşoară în regimul unei totale şi declarate exteriorităţi, şi faţă de problematica duhovnicească, şi faţă de semnificaţia originară şi transcendentă a Bisericii. La rândul ei, Biserica însăşi e din ce în ce mai “gospodărească”, mai eficientă administrativ, mai “lumească”.

  Nu se mai ocupă nimeni de subiecte “depăşite”, cum ar fi cele legate de sensul vieţii, al suferinţei, al existenţei răului. În cel mai bun caz, se adoptă pe fugă, cu un entuziasm demn de o cauză mai bună, rudimentare “tehnici” spirituale, “reţete mistice” aducătoare de fericire promptă, înălţată pe pagode pompoase de platitudini (“Gândeşte pozitiv!”, “Învaţă de
  la nori să te laşi dus de curent!”, “Surâde vieţii!” etc.). Misterul se dizolvă într-o mână de “secrete” ezoterice, mântuirea e un soi de bodybuilding.

  Ne ocupăm de “mediu” mai mult decât de ecologia sufletului propriu, de “drepturile omului” mai mult decât de desăvârşirea lui, de derapajele Bisericii mai mult decât de rostul ei adânc.

  Suntem “raţionali”, ”pragmatici”, “critici”. Şi patrioţi. Nu ne lăsăm manipulaţi de fasoanele Occidentului decăzut. Iar între religie şi Biserică, alegem “actualitatea” impusă de emisiunile de ştiri şi de micile noastre obsesii “recente”.

  • Dacă recunoașteți Crezul de la Niceea atunci care este cea una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică? Dacă este Una, atunci care este aceea, că mai multe nu pot fi !

   Mărturisesc un BOTEZ spre iertarea păcatelor, din același Crez, reiese că prin Botez ni se iartă păcatele.

   • PENTRU “NIMENI”

    Te invit să citești comentariul de mai jos al domnului Grigore și sunt tare curios să vedem ce mai ai de spus. Explicația domnului Grigore este atât de clară și pe înțelesul oricui, încât numai dacă ești un om de rea-credință și cu rea-voință, nu vei înțelege (sau te vei preface că nu înțelegi) toate aspectele explicate. Lasă orice prejudecată deoparte și citește chiar acum comentariul “BOTEZUL COPIILOR MICI (BOTEZUL PRUNCILOR)” de mai jos.

    Lectură plăcută!

 • BOTEZUL COPIILOR MICI
  (BOTEZUL PRUNCILOR)

  Botezul nu poate aduce copiilor nimic bun. Ce folos poate să aducă nişte apă, unui prunc neajutorat și inconștient? Atunci când va ajunge la vârsta la care poate să înţeleagă şi la care este capabil, poate nu va ajunge niciodată nici măcar să vadă Împărăţia Lui Dumnezeu.

  Mai întâi este credinţa, apoi botezul. Dar copiii sunt cu totul incapabili să manifeste credință, aceasta înseamnă că, desigur, nu este potrivit ca ei să fie botezaţi. Căci este scris “cine crede şi se botează va fi mântuit, dar cine nu crede este osândit” (vezi Marcu 16:16). Oare poate un bebeluș să creadă cu adevărat, ținând cont că doar un mic număr dintre adulţi au credinţă?!?

  Așa cum pruncii nu sunt capabili de credință, așa cum ei nu sunt nicidecum capabili să acționeze după înţelegerea lor şi dorinţa lor în acest caz, atunci ei nu pot fi consideraţi potriviţi ca beneficiari ai acestei rânduieli ortodoxe. Mai mult, Dumnezeu a lăsat scris în Ezechiel 20:18-19 “nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor” iar în Ieremia 10:3 este scris că “obiceiurile popoarelor sunt deşarte”.

  Dacă botezul copiilor ar fi predominat în Biserica primară, ne-am fi putut aștepta să găsim în istoria Noului Testament măcar câteva exemple ale copiilor care ar fi fost botezaţi în perioada prunciei lor. Dar, în tot ceea ce s-a scris clar în ceea ce privește bisericile din Ierusalim, Antiohia, Corint, Efes, Roma, Galatia, etc, NU GĂSIM NICIO MENȚIUNE despre astfel de botezuri de prunci.

  Domnul Iisus NU A BOTEZAT COPIII, nici nu a pus pe ucenici s-o facă, El doar i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Putem trage concluzia că nu s-a întâmplat niciun astfel de botez, iar răul se află prea adânc în ființa omului pentru a fi vindecat prin leacuri omenești. Cu toate acestea, un leac există și este eficient şi anume POCĂINȚA urmată de BOTEZUL CORECT AL ADULTULUI în Numele Domnului Iisus Hristos (Fapte 2:38).

  Dacă ar avea vreun efect botezul copilului mic pentru înţelegerea duhovnicească, copiii nu ar mai ajunge în ignoranţă şi dispreţ faţă de Dumnezeu când ajung mai mari. Dar atunci când ajung la vârsta la care pot să gândească și să acționeze pentru ei înșiși, aleg un trai greşit, dacă nu chiar total lipsit de credință (devin atei), și ajung să rătăcească, în prea multe cazuri, spre căile depravate ale imoralităţii, predispuşi spre căile greşelii și nebuniei.

  Unul dintre versetele Biblice care ne poate aduce mai multă descoperire în privinţa botezului, este 1 Corinteni 10:2, unde ni se spune despre poporul Israel că la ieşirea din ţara Egiptului “TOȚI au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise”. Aici se înțelege clar că nu erau doar copii mici, ci oameni de toate vârstele, tineri şi bătrâni, deopotrivă.

  • Scump frate Grigore, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți dar sunt sigur că sunteți un bun slujitor al Domnului. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul excelent pe care l-ați postat aici pe blogul meu. Vă mai aștept cu drag și nu uitați că întotdeauna sunteți binevenit.

   Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păstreze în harul Său! Har și pace de la Domnul nostru Iisus Hristos!

 • Dar este scris în Sfânta Scriptură despre Sfântul Botez LA MULTE VÂRSTE atunci când spune că s-a botezat X și toată casa lui, el (X) fiind capul familiei (și pt a nu intra în amănunte nesemnificative temei cu pricina, și anume faptul că s-au botezat, este doar el numit). Apoi, ar trebui să se ia aminte la cum se referă Domnul Iisus cu privire la copii în relație cu Împărăția Cerurilor. Și mai trebuie luat în considerare un lucru: în Sfânta Scriptură sunt relatate momentele cheie care trebuie să ne ajute în a ne uni cu Hristos. Spre exemplu, Adam și Eva au avut fii și fiice, însă sunt amintiți doar 3 și aceștia bărbați, cu scopuri clare: Abel aduce jertfa bineplăcută lui Dumnezeu, Cain – invidia și crima iar Noe duce omenirea mai departe după potop.

 • Aș vrea să-l cunosc și eu pe acela care poate spune, cu inima-mpăcată, că la 30 de ani și după, suntem vrednici de Sfântul Botez, noi, de la noi citire, fără mila și voia Domnului. Nu cumva suntem prea mândri? Atenție la pilda “vameșul și fariseul”. Apoi, dacă avem parte de mila și ajutorul Domnului mai devreme, cine stă împotrivă ca eu să nu mă pot boteza?!? Iar în 1 Corinteni 13 spune: când nu vom mai fi gândit ca un copil și când nu vom mai fi văzut ca prin oglindă, adică despre când vom fi vrednici.

  • Elena Gui, ești într-o gravă eroare, te rătăcești pentru că nu cunoști Scripturile! Nu scrie NICĂIERI în Biblie că omul trebuie să se boteze obligatoriu la 30 de ani. De unde ai mai scos-o și pe asta?!? Te legi cumva de faptul că Domnul Iisus Hristos S-a botezat la vârsta de 30 de ani??? Omul matur (peste 18 ani) care se întoarce la Dumnezeu și care DECIDE SINGUR (nu alții decid în locul lui) să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos, POATE SĂ SE BOTEZE LA ORICE VÂRSTĂ (18 ani, 30 ani, 55 ani, 70 ani și chiar orice altă vârstă oricât de înaintată ar fi). Să-ți dau un exemplu ca să înțelegi clar ce vreau să spun. Era un bătrân care toată viața L-a căutat cu sinceritate pe Domnul Iisus și în cele din urmă L-a găsit la o vârstă înaintată (78 de ani), L-a primit pe Mântuitorul în inima lui și s-a botezat în Biserica Baptistă. Au trecut anii și oridecâteori vecinii din bloc sau trecătorii de pe stradă îl întrebau: “Tataie, dumneata câți ani ani?!?”, dânsul răspundea: “Am ȘAPTE ANI!!!” Oamenii rămâneau uimiți și credeau că bătrânul a luat-o razna… Dar bătrânul avea o memorie sclipitoare și nu uita să adauge:

   “Am ȘAPTE ANI pentru că eu m-am născut acum șapte ani!!! Până acum șapte ani, AM FOST MORT ÎN GREȘELI ȘI PĂCATE (vezi Efeseni 2:1-3) iar de 7 ani încoace M-AM NĂSCUT DIN NOU (așa cum scrie în Biblie la Ioan 3:3-7) și AM VENIT LA VIAȚĂ adică am început să trăiesc din punct de vedere duhovnicesc/spiritual, am început să trăiesc o nouă viață împreună cu Hristos, am început să umblu cu Dumnezeu în fiecare zi.”

   Deci chiar dacă acest bătrân credincios avea vârsta reală de 85 de ani, dânsul considera că are vârsta de 7 ani (85-78=7) și spunea că este “un copil al lui Hristos” înfiat/adoptat de Dumnezeu.

   Indiferent la ce vârstă este practicat acest act de cult, NIMENI nu este vrednic de Sfântul Botez (aici ai dreptate și nu pot să te contrazic) dar te rog să reții că omul care se întoarce la Dumnezeu, nu se botează pentru că este vrednic sau pentru că merită acest lucru, ci dimpotrivă, botezul biblic nou-testamentar (efectuat la maturitate) este un act de profundă smerenie și umilință înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii și înaintea tuturor martorilor văzuți și nevăzuți. Nu se poate face nicio legătură (decât una forțată de tine) între botezul biblic nou-testamentar efectuat la maturitate și pilda „vameșul și fariseul” pe care ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos. Gândește-te că nu este ușor să ai o vârstă înaintată sau o poziție socială înaltă și cu toate acestea să accepți SĂ TE UMILEȘTI, să te smerești și să te botezi la maturitate, să râdă de tine și să te batjocorească rudele ortodoxe, vecinii, colegii de serviciu, prietenii necredincioși așa ziși “ortodocși” închipuiți.

   E mult mai simplu și mai ușor să fii botezat ca bebeluș pentru că scapi de umilință, scapi de batjocura oamenilor, scapi de toate aceste “complicații” de care orice om fără Hristos și fără Dumnezeu ar vrea să scape. Problema e că noi nu putem să facem cum ne convine/cum ne place nouă, ci trebuie să facem voia Domnului, să ascultăm glasul Duhului Sfânt, să primim Cuvântul Sfânt și să ne botezăm exact așa cum a făcut famenul etiopian (vezi Faptele Apostolilor 8:26-39). Din câte știu eu, famenul etiopian ERA UN OM ÎN TOATĂ FIREA, nu era un bebeluș neajutorat care a fost botezat și “creștinat” cu forța împotriva voinței lui (așa cum se întâmplă în Biserica Ortodoxă din nefericire).

   Botezul NU ESTE UN ACT DE MÂNDRIE (nu știu de unde le scoți?!?) ci dimpotrivă, așa cum am spus mai sus, botezul este un act de smerenie, de profundă umilință și de închinare înaintea lui Dumnezeu, pentru că prin botez întorci spatele diavolului (îl sfidezi!!!) și mărturisești că dorești din toată inima să începi să asculți de Dumnezeu, să I te închini și să-I slujești toată viața ta. Botezul biblic este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Botezul nu este o condiție a mântuirii ci doar exprimă faptul că ai pășit pe Calea Mântuirii. Mântuirea este UN PROCES în care credinciosul trebuie să lupte lupta cea bună, să păzească credința și să-și isprăvească (să-și ducă până la capăt) alergarea (vezi 2 Timotei 4:7)

   Eu n-am primit Sfântul Botez prin meritul meu, ci PRIN MERITELE DOMNULUI HRISTOS care a murit la cruce și pentru mine, un om păcătos care odinioară eram pierdut în greșeli și păcate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow