HALLOWEEN ŞI ROMÂNIA NEOPĂGÂNĂ

HALLOWEEN ESTE O SARBATOARE PAGANA CARE TREBUIE RESPINSA DE TOTI CRESTINII ADEVARATI

În ultimul timp, n-am putut să mai scriu nimic pe blogul meu din cauza problemelor familiale care m-au presat (nu intru în detalii). Cu toate acestea, deşi am depăşit mult ziua de 31 octombrie, n-am uitat că sunt dator înaintea Domnului şi vreau să spun câteva lucruri despre Halloween. Niciodată nu e târziu să vorbesc despre Halloween iar eu nu vreau să aştept clipa când VA FI PREA TÂRZIU să mai vorbesc despre Halloween, nu vreau să aştept ziua când poporul român se va prăbuşi în ateism şi satanism. Nu vreau să stau cu braţele încrucişate şi nu vreau ca acest scenariu sumbru să se transforme într-o realitate oribilă care va avea consecinţe grave pentru copiii şi nepoţii noştri.

Până astăzi 29 noiembrie 2013, n-am abordat niciodată acest subiect pe acest blog pentru că n-am crezut că în România ar putea prinde această mizerie mai ales în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. Am tot sperat că porcăria asta va rămâne acolo în America sau în Europa Occidentală dar din nenorocire, lucrurile nu stau aşa şi observ cu mare tristeţe că o parte dintre români au început deja să îmbrăţişeze această formă de neopăgânism. Cu multe zile sau chiar săptămâni înainte de Halloween, am văzut că pe site-ul TPU.ro erau mulţi adolescenţi care se arătau foarte preocupaţi cum să se îmbrace de Halloween, cum să se pregătească pentru această “petrecere nevinovată”… Sunt convins că dacă-i întrebi pe aceşti tineri dacă sunt creştini, bineînţeles că vor răspunde “DAAAAAAA! SUNT CREŞTIN! BINEÎNŢELES CĂ SUNT CREŞTIN ORTODOX!” deşi atitudinea şi comportamentul lor trădează doar ATEISM, în niciun caz creştinism. Am scris de multe ori pe blogul meu că mulţi atei se dau creştini pentru că sună bine să spui că eşti creştin, mai ales din acela “ortodox”, uns cu toate alifiile.

În zilele noastre (de fapt, cam aşa a fost întotdeauna) e cam nasol să recunoşti sincer că eşti ateu, este “riscant” şi e mai bine să te-ascunzi ca un laş şi mincinos sub masca ortodoxiei sau a credinţei creştine. Românii noştri “creştini de 2000 de ani” recurg de multe ori la asemenea tertipuri mizerabile pentru că nu se tem deloc de Dumnezeu, mai ales că Dumnezeu “nu există”, nu-i aşa ? De aceea, îşi văd liniştiţi de neopăgânismul lor de sorginte satanistă.

CE LEGĂTURĂ E ÎNTRE “O SĂRBĂTOARE NEVINOVATĂ” CA HALLOWEEN ŞI SATANISM?!?

“Nu există nicio legătură!” zic ateii dar oare noi trebuie să-i credem pe cuvânt că aşa zic ei în inconştienţa şi nebunia lor??? Creştinii se bazează pe ce zic ateii?!? Serios? Nu cumva creştinul trebuie să se bazeze pe CUVÂNTUL SFÂNT AL DOMNULUI? Unde e Biblia mea? Zace în bibliotecă de ani şi ani de zile fără să o citesc? Se aşterne praful pe ea? O ţin acolo degeaba ca să zic că am şi eu o Biblie în casă?!? Păi atunci nici nu trebuie să ne mai mirăm dacă Halloween-ul va ajunge să fie mai important decât Paştele şi Crăciunul!

HAI SĂ VEDEM CE SPUNE BIBLIA – SFÂNTA SCRIPTURĂ – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU:

”După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, SĂ NU TE ÎNVEŢI SĂ FACI DUPĂ URÂCIUNILE NEAMURILOR ACELORA! Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de VRĂJITOR, de descântător, nimeni care să întrebe pe CEI CE CHEAMĂ DUHURILE sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci ORICINE FACE ACESTE LUCRURI ESTE O URÂCIUNE ÎNAINTEA DOMNULUI şi din pricina acestor lucruri, va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.”

(Deuteronom 18:9-13 Biblia – Sfânta Scriptură)

”Dar dacă un om sau o femeie CHEAMĂ DUHUL UNUI MORT SAU SE ÎNDELETNICEŞTE CU GHICIREA, să fie pedepsiţi cu moartea! să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor!”

(Leviticul 20:27 Biblia – Sfânta Scriptură)

”Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la LUCRĂRILE NERODITOARE ALE ÎNTUNERICULUI, ba încă mai degrabă osândiţi-le.”

(Efeseni 5:10-11 Biblia – Sfânta Scriptură)

”Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, SĂ SE ÎNTOARCĂ DE LA ÎNTUNERIC LA LUMINĂ ŞI DE SUB PUTEREA SATANEI LA DUMNEZEU; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”

(Fapte 26:17-18 Biblia – Sfânta Scriptură)

“Dar, cât despre fricoşi, NECREDINCIOŞI, scârboşi, ucigaşi, curvari, VRĂJITORI, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

(Apocalipsa 21:8 Biblia – Sfânta Scriptură)

“Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui ESTE DEPARTE de Mine.”

(Matei 15:7-8 Biblia – Sfânta Scriptură)

“Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, RĂTĂCIŢI, ROBIŢI DE TOT FELUL DE POFTE ŞI DE PLĂCERI, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.”

(Tit 3:3 Biblia – Sfânta Scriptură)

“Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după DATINA OAMENILOR, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.”

(Coloseni 2:8 Biblia – Sfânta Scriptură)

“De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!”, şi NU FACEŢI ce spun Eu?”

(Luca 6:46 Biblia – Sfânta Scriptură)

OARE ÎN CE DIRECŢIE SE ÎNDREAPTĂ ROMÂNIA?!? CE FEL DE CREŞTINI SUNTEM, DRAGI ROMÂNI??? DE CE NE LEPĂDĂM ATÂT DE UŞOR DE HRISTOS?!? DE CE ÎL ÎNLOCUIM PE DOMNUL IISUS CU SATANA??? UNDE VOM AJUNGE?!?

Niciodată n-am citat vreun satanist dar acum n-am încotro şi voi face acest lucru. „Părintele” modern al „bisericii lui Satan”, Anton Szandor LaVey obişnuia să declare : “Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în calendarul satanic, alături de „Noaptea Walpurgică“ sau Sabatul vrăjitoarelor, de pe 1 mai.” Deci sataniştii sunt mai sinceri ca ateii şi recunosc negru pe alb că HALLOWEEN ESTE UNA DINTRE CELE MAI MARI SĂRBĂTORI SATANISTE !!! În schimb, ateii spun că Halloween este “o glumă nevinovată” sau “o sărbătoare a păcălelilor”, un fel de “păcăleală de 1 aprilie”. Apoi ne bagă pe gât această mizerie, ne strică şi ne corup copiii, adolescenţii şi tinerii, atacă fibra creştină a poporului român, distrug tot ce e bun şi frumos în români, oferindu-ne “o alternativă” care sfidează, batjocoreşte şi calcă în picioare credinţa în Dumnezeu. Îl elimină pe Domnul Vieţii din ecuaţia existenţei noastre ca să-l întroneze pe Satan şi pe demonii lui în inimile şi în vieţile românilor. Fenomenul este în evoluţie, acesta e doar începutul, să vedeţi ce-o să fie peste vreo 10-20 de ani… Ne uităm ca telespectatorii şi asistăm neputincioşi la ateizarea/satanizarea subtilă a României. Nu facem nimic, doar privim, constatăm şi lăsăm lucrurile să se desfăşoare de la sine, în voia sorţii, nu luăm nicio atitudine, nu reacţionăm, lăsăm România să se îndepărteze definitiv de Dumnezeu şi să se prăbuşească în mocirla păcatului, a idolatriei, o ocultismului, a neopăgânismului şi a morţii. Aaaa… am uitat… şi ne numim “creştini ortodocşi”… Nu cumva să uităm să menţionăm acest aspect esenţial, că doar suntem 85 sau 90% ortodocşi, nu-i aşa?!? Eu aş propune să zicem că suntem 100% ortodocşi, că tot aia e, nu credeţi? Ce mai contează 10-15 procente?!?
Exact ca-n comunism… 99,99%…

HALLOWEEN – INVAZIA PĂGÂNĂ – UN FILM CARE TREBUIE VIZIONAT DE TOŢI COPIII, ADOLESCENŢII ŞI TINERII ROMÂNI

Acum vă invit să vedeţi un film excepţional, sunt tare curios să văd dacă o să vă mai ardă vreodată de Halloween după vizionarea acestui material video :

Citeşte un articol foarte interesant pe aceeaşi temă :

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15934809-lupta-bisericii-cu-occidentul-faza-halloween-menirea-profesorilor-este-formarea-caracterelor-nu-deformarea-schilodind-sufletele-copiilor-dupa-masura-unui-pat-lui-procust-impus-de-puterile-straine.htm

HALLOWEEN AFECTEAZA GRAV COMPORTAMENTUL ADOLESCENTILOR SI TINERILOR

“Mânia lui Dumnezeu se descoperă din Cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac!”

(Romani 1:18 Biblia – Sfânta Scriptură)

7 thoughts on “HALLOWEEN ŞI ROMÂNIA NEOPĂGÂNĂ”

 • Din păcate, această sărbătoare autentic păgână, câştigă teren an de an şi în ţara noastră, împlinindu-se previziunilor Sfintei Scripturi (vezi 2 Timotei 3:1-5).

  Trăim vremurile din urmă…

  • Frate Jean, NOI TREBUIE SĂ LUPTĂM PE TOATE CĂILE ca să convingem oamenii că acest Halloween n-are ce căuta în viaţa noastră, n-avem nevoie de aşa ceva, asta ne mai lipsea în România…

   Oare acest popor român n-avea oricum destule probleme cu care se confrunta?!? Ne mai trebuiau şi păgânisme din astea care îndepărtează şi mai rău oamenii de Dumnezeu? Într-adevăr, trăim vremurile din urmă…

   Oricum, măcar am tras un semnal de alarmă, cine intră pe blogul meu va ştii că HALLOWEEN E O SĂRBĂTOARE ANTIBIBLICĂ ŞI ANTICREŞTINĂ, o nouă mizerie importată din Occidentul postcreştin neopăgânizat. Acest Occident ne face tot felul de “cadouri” din astea de care noi, românii, n-avem nevoie.

   Nu uita că te mai aştept cu drag pe blogul meu unde eşti întotdeauna binevenit şi sper să te simţi ca acasă.

   Fii binecuvântat împreună cu cei dragi!

   • Frate Tom, mie îmi este pur şi simplu scârbă de această aşa zisă sărbătoare/petrecere numită de americani halloween. Sunt însă dezamăgit că America care odinioară era o ţară cu mult respect pentru creştinism, se îndepărtează treptat, adâncindu-se în petreceri sataniste şi mai ales de faptul că unii români ca să fie moderni, preiau şi ei această petrecere satanistă.

    • DOMNUL ESTE SCÂRBIT DE ACEASTĂ URÂCIUNE numită halloween şi de aceea şi dumneata eşti scârbit pentru că eşti un copil al lui Dumnezeu, răscumpărat de Domnul nostru Iisus Hristos. Din nefericire, aşa zişii creştini “ortodocşi” acceptă păgânizarea şi satanizarea României “creştine de 2000 de ani”…

     Fii binecuvântat, scump frate Jean!
     Te mai aștept cu drag! 🙂

     • Mulţumesc mult pentru aceste documentări. Această activitate prin care arătaţi pe diavoli este binecuvântată de Dumnezeu.
      Să ne rugăm Lui pentru ca să avem spor în contracararea învăţăturilor şi obiceiurilor păgâne.

 • Să încercăm pe cât posibil a le oferi copiilor noştri, în acest post al sărbătorii Naşterii Domnului, un Crăciun aşa cum este Datina Creştină şi nu a transforma vieţile, mai ales ale celor micuţi, în sărbătoarea cu numele de Halloween.

  Cu respect, Gabriel.

  P.S. La grădiniţă la fetiţa mea, toţi erau îmbrăcaţi în fel de fel de broscoi, vrăjitoare şi magicieni! Fiica mea mă întreabă la 3 ani: “Tati, dar eu cine sunt?” Eu ce să-i răspund… “Scumpa mea, tu eşti Cenuşăreasa!!!”

 • “Dar dacă un om sau o femeie CHEAMĂ DUHUL UNUI MORT SAU SE ÎNDELETNICEŞTE CU GHICIREA, să fie pedepsiţi cu moartea! să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor!”

  Acesta să fie oare Dumnezeul meu? Cel ce dorește să mă ucidă cu pietre dacă Îi incalc poruncile LUI SFINTE?

  Ceea ce nu înțelegi este că sunteți ținuți sub control, nu puteți realiza că această sărbătoare constă în niște copii îmbrăcați drăguț, niște suflete inocente, dar voi se pare că nu vedeți, ba din contră, vă chinuiți să scrieți pe un blog neplăcerile voastre, voi care credeți că sunteți pe calea cea dreaptă, voi, apărătorii rasei umane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow