ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ - FOTOGRAFIE DE COPERTĂ
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ - FOTOGRAFIE DE COPERTĂ
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow

ROMÂNIA, LA MULȚI ANI! MESAJUL ALIANȚEI FAMILIILOR DIN ROMÂNIA

ROMANIA ARE O SINGURA SANSA - INTOARCEREA LA DUMNEZEU PRIN POCAINTA SI CREDINTA

Este o tradiție pentru AFR să ureze României “La Mulți Ani”! de 1 decembrie.
O facem din nou astăzi când România împlinește 98 de ani! Patriotismul este o valoare cardinală pe care o promovăm. Îi spunem României “la Mulți Ani” și cerem binecuvântările lui Dumnezeu peste ea! E bine pentru o națiune să-și pună soarta în mâna lui Dumnezeu și să-I ceară călăuzirea. Mai ales în vremurile tulburi în care trăim. E bine ca România să-și amintească faptul că bunăstarea ei ține de Dumnezeu, nu de omul muritor. Politicienii, Executivul, Legiuitorii ori Curtea Constituțională nu i-o pot da. Dacă România a ajuns la 98 de ani și azi e mai liberă, mai în siguranță și mai prosperă ca niciodată în istoria ei, asta se datorează doar dragostei și milei lui Dumnezeu. Și a faptului că generațiile de dinaintea noastră, cu mult mai simple și sărace ca noi, au fost credincioase lui Dumnezeu și au păstrat și prețuit valorile creștine. România, nu îți alipi inima de idolii veacului acestuia! Iubește-L pe Dumnezeu și cinstește-L!

Nici NATO, nici Uniunea Europeană, nu pot da României securitatea
și prosperitatea de care ea are nevoie. NATO și Uniunea Europeană sunt uriași cu picioare de lut care azi sunt și mâine nu vor mai fi. Astăzi, Uniunea Europeană e mai slabă, mai puțin o “uniune” și mai mică ca acum un an.
Marea Britanie s-a retras din acest experiment al secularismului european post-modern, iar în următorii câțiva ani, nu este exclus ca și alte țări să o abandoneze. NATO e în defensivă și în derivă, în fața unei Rusii agresive și a unei migrații musulmane fără precedent. Tancurile Rusiei stau tot la 100 de kilometri de România, așa cum au fost și acum un an.

Ne-am gândit, potrivit ocaziei, să publicăm din nou, așa cum am făcut-o și în trecut, o Proclamație rostită de primul președinte american (George Washington) în 1789. Este un mesaj spiritual în care el amintește Americii că își datorează libertatea și bunăstarea, doar lui Dumnezeu, “dătătorul tuturor lucrurilor bune.” Proclamația din 1789 a stabilit în mod oficial ultima zi de joi a lui noiembrie ca ZIUA MULȚUMIRII pentru întreaga națiune americană.

Urăm și noi, României, binecuvântările lui Dumnezeu, amintindu-i că fără El nu se poate aștepta la un viitor binecuvântat. Supraviețuirea multiseculară cu care ne mândrim se datorează în primul rând CREDINȚEI pe care noi și cei de dinaintea noastră au avut-o în Dumnezeu, și respectului deosebit pe care l-au avut față de valori, în primul rând viața, familia și căsătoria. Doar aceste instituții ne pot asigura supraviețuirea și în viitor. Bizuința pe lucrurile trecătoare ori structurile europene nu se pot substitui acestor garanții încercate de timp.

PROCLAMAȚIA PREZIDENȚIALĂ A MULȚUMIRII (1789)

“CONSIDERÂND că este datoria fiecărei națiuni să recunoască Providența Dumnezeului celui Atotputernic, SĂ ASCULTE DE VOIA LUI, să-I fie mulțumitoare pentru binecuvântările Lui, și să Îi implore în umilință protecția și bunăvoința; și având în vedere că ambele Camere ale Congresului, prin comitetele lor comune, mi-au cerut să “recomand poporului Statelor Unite o Zi Publică a Mulțumirii și Rugăciunii, să fie ținută prin rugăciuni din inimi mulțumitoare pentru multele și evidentele binecuvântari ale Dumnezeului Celui Atotputernic, în special, dându-le oportunitatea să-și stabilească în pace o formă de guvernământ pentru siguranța și fericirea proprie;”

Recomand și desemnez ca Joi, Noiembrie DouăZecișiȘase, să fie devotată de cetățenii acestui Stat în onorarea marii și glorioasei Ființe care este Creatorul binevoitor al tuturor lucrurilor bune care au fost, sunt și vor fi; ca toți să ne unim în acea zi, să-I dăm rugăciunile noastre sincere și umile pentru purtarea de grijă plină de dragoste și protecția oamenilor acestei țări, înainte de a deveni o națiune; pentru harul mult și evident și intervențiile făcute de El în războiul care tocmai s-a terminat; pentru liniștea, unitatea și bunăstarea de care toți am avut parte de atunci încoace; pentru că am putut în liniște și înțelegere să formăm Constituții pentru guvernare în siguranță și fericire, cât și pentru Constituția națională care am adoptat-o recent; pentru libertatea civilă și religioasă cu care suntem binecuvântați; pentru mijloacele de care dispunem să obținem și să transmitem învățături folositoare; și, în general pentru toate binecuvântările, multe și diferite pe care El în bunăvoința Sa a socotit de bine să ni le dea.

Iar apoi, ca să ne unim și în umilință să facem rugăciuni și cereri cu reverență către marele Domn și Stăpân al Națiunilor și să-L rugăm să ierte păcatele națiunii și altele; să ne împuternicească pe toți, în public sau în casele noastre, să ne facem datoria față de societate; să facem din Guvernul Național o binecuvântare pentru toți oamenii, fiind în permanență un Guvern înțelept, drept, și de drept, cu legi drepte care să fie aplicate în întregime și de bună credință; să protejeze și să călăuzească toate națiunile (în special pe cele care ne-au arătat bunăvoință); și să le binecuvânteze cu stăpâniri bune, pace, și înțelegere; să promoveze cunoașterea și practicarea adevăratei religii și virtuți, și să crească cunoștința între ele și noi; și, în general, să acorde întregii umanități o prosperitate pământească cum El o socotește mai potrivită.

Dată și semnată de mine, în orașul New York, în ziua de Trei Octombrie,
în Anul Domnului Nostru, O Mie Șapte Sute Optzeci și Nouă.”

George Washington, Președinte
Statele Unite ale Americii

GEORGE WASHINGTON - PRESEDINTELE AMERICAN - AUTORUL PROCLAMATIEI MULTUMIRII DIN 3 OCTOMBRIE 1789

Versiunea Engleză

“WHEREAS it is the duty of all nations to acknowledge the providence of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly to implore His protection and favor; and Whereas both Houses of Congress have, by their joint committee, requested me “to recommend to the people of the United States a DAY OF PUBLIC THANKSGIVING and PRAYER, to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favors of Almighty God, especially by affording them an opportunity peaceably to establish a form of government for their safety and happiness:”

NOW THEREFORE, I do recommend and assign THURSDAY, the TWENTY-SIXTH DAY of NOVEMBER next, to be devoted by the people of these States to the service of that great and glorious Being who is the beneficent author of all the good that was, that is, or that will be; that we may then all unite in rendering unto Him our sincere and humble thanks for His kind care and protection of the people of this country previous to their becoming a nation; for the signal and manifold mercies and the favorable interpositions of His providence in the course and conclusion of the late war; for the great degree of tranquility, union, and plenty which we have since enjoyed; for the peaceable and rational manner in which we have been enable to establish Constitutions of government for our safety and happiness, and particularly the national one now lately instituted;- for the civil and religious liberty with which we are blessed, and the means we have of acquiring and diffusing useful knowledge;- and, in general, for all the great and various favors which He has been pleased to confer upon us.

And also, that we may then unite in most humbly offering our prayers and supplications to the great Lord and Ruler of Nations and beseech Him to pardon our national and other transgressions; – to enable us all, whether in public or private stations, to perform our several and relative duties properly and punctually; to render our National Government a blessing to all the people by constantly being a Government of wise, just, and constitutional laws, discreetly and faithfully executed and obeyed; to protect and guide all sovereigns and nations (especially such as have shown kindness unto us); and to bless them with good governments, peace, and concord; to promote the knowledge and practice of true religion and virtue, and the increase of science among them and us; and, generally to grant unto all mankind such a degree of temporal prosperity as he alone knows to be best.

GIVEN under my hand, at the city of New York, the third day of October, in the year of our Lord, one thousand seven hundred and eighty-nine.”

Signed: George Washington
Source: The Massachusetts Centinel, Wednesday, October 14, 1789

PUBLICATIA AMERICANA DIN 1789 CU PROCLAMATIA MULTUMIRII A PRESEDINTELUI GEORGE WASJHINGTON

ALEGERILE DIN 11 DECEMBRIE 2016

Am primit mai multe mesaje din partea unor cititori în care suntem întrebați pe cine recomandăm la alegerile parlamentare. Întrebarea ne pune în încurcătură dar impune un răspuns. NU RECOMANDĂM NICIUN PARTID POLITIC.
Până nu demult încă existau colegii uninominale în România unde candidații erau aleși direct și nu se votau liste de partide. Atunci era mai ușor să facem recomandări, cunoscând pozițiile valorice ale unora dintre candidați. Privind partidele mari ale României, pozițiile lor privind valorile sunt bine cunoscute tuturor, paradoxal vorbind, în sensul că nu și le exprimă.

Proiectul de revizuire al Articolului 48, însă, e miza cea mai mare pentru valori din 2006 când AFR a fost fondată. Răsfoind presa suntem lăsați cu impresia că parlamentarii PNL nu vorbesc la unison, ci sunt divizați privind Articolul 48, ceea ce surprinde pentru un partid care se consideră de dreapta. La o extremă e dna Adriana Săftoiu care ne informează pe facebook că ea se va abține, crede în “drepturi pentru toată lumea”, și nu vrea discriminare împotriva homosexualilor. Comentariile ei sunt sarcastice la adresa persoanelor tradiționale. Pe de altă parte, notăm pozițiile lăudabile ale dnei deputat Florica Cherecheș de la PNL, care a făcut o declarație politică în Parlament în octombrie, cerând colegilor ei să sprijine revizuirea Articolului 48. Ne îngrijorează comentariile dlui Iohannis, care se crede tot de dreapta, dar ne numește “fanatici religioși” pentru că pledăm cauza familiei naturale. Iar săptămâna trecută, am menționat comentariile dlui Gheorghe Falcă care dădeau de înțeles că anul viitor PNL intentionează să lanseze un proiect de lege pentru legalizarea parteneriatelor homosexuale în România. În concluzie, nu recomandăm niciun partid politic. Vă sugerăm să votați așa cum vă îndeamnă conștiința, din perspectiva valorilor creștine.

Legalizarea parteneriatelor homosexuale în Romania va duce, în timp, la legalizarea căsătoriilor homosexuale. În fiecare țară care a legalizat căsătoriile homosexuale, s-a început mai întâi cu legalizarea parteneriatelor homosexuale.

Recomandare AFR:

În octombrie 2014 am făcut o mică recenzie a unei cărți publicate atunci în America privind căsătoriile homosexuale. Cartea descrie cu lux de amănunte manevrele făcute de lobby-ul homosexual american pentru a convinge clasa politică americană să sprijine și să legalizeze căsătoriile homosexuale. Totul s-a petrecut foarte repede, fără ca societatea să aibă vreo dezbatere autentică privind căsătoriile homosexuale și impactul lor asupra copiilor, a căsătoriei și a familiei naturale. Succesul lor este de netăgăduit dar se datorează, în final, indiferenței publicului și mai ales al creștinilor față de această aberație de la firea lucrurilor și a experienței umane.
În linkul alăturat puteți citi, în întregime, un capitol al cărții despre cum lobby-ul homosexual american a reușit să-l convingă (ori să-l șantajeze ar fi mai bine zis) pe Președintele Obama să-și declare public sprijinul față de căsătoriile homosexuale: “Secrets of Obama’s evolution: The inside story of how the president backed gay marriage”

Ne exprimăm aceleași îngrijorări privind România. Ne exprimăm îngrijorarea că politicieni influenți din România, care candidează din nou pentru Parlament, ni se împotrivesc. Îi cunoașteți și nădăjduim să luați lucrul acesta în seamă pe 11 decembrie 2016 când veți merge la vot.

SURSA:

http://www.alianta-familiilor.ro/

PROCLAMATIA MULTUMIRII DIN 3 OCTOMBRIE 1789  - SCRISA DE PRESEDINTELE AMERICAN GEORGE WASHINGTON

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!