PANTEISM ŞI PANENTEISM

Un prieten ortodox (nenea Ticu) mi-a trimis recent filmul “CONVERSAŢII CU DUMNEZEU”, o ecranizare după cartea lui Neale Donald Walsch. Filmul durează cam o oră şi 44 minute şi trebuie să recunosc că din punct de vedere artistic este un film plăcut care aparent ne învaţă “lucruri bune” şi frumoase. Când vizionezi acest film, nici nu-ţi dă prin cap că ceva ar putea să nu fie în regulă. Cu toate acestea, filozofia acestui film (sau mai bine zis a autorului cărţii după care s-a realizat ecranizarea) este GREŞITĂ. Am fost întrebat de prietenul meu ortodox ce părere am despre acest film.

Vă spun sincer că nici nu ştiu ce să-i răspund la această întrebare. Dacă aş spune că este un film prost sau slab, aş greşi. Dacă aş spune că este un film bun care emană parfumul Cuvântului lui Dumnezeu, AŞ GREŞI ÎN MOD FATAL!!! De aceea, trebuie să spun de la bun început că Neale Donald Walsch crede într-un Dumnezeu panenteist. Ce înseamnă acest lucru, veţi vedea mai jos. Cred că nu e rău să abordăm atât panteismul, cât şi panenteismul ca să vedem exact “cu ce se mănâncă”…

Uneori aud diverşi creştini citând maxime renumite, cugetări şi reflecţii care n-au nicio legătură cu învăţătura curată a Bibliei. Unele dintre aceste maxime sunt interesante şi chiar deosebite dar altele mă surprind în mod extrem de neplăcut pentru că distorsionează sau chiar ignoră total Cuvântul Sfânt al Domnului. De exemplu, odată am găsit chiar în Biserică, un citat din Henry David Thoreau. Acest Thoreau a provenit dintr-o familie de unitarieni (persoane care nu acceptă doctrina Sfintei Treimi), a criticat Biserica Creştină toată viaţa sa şi a fost un PANENTEIST, un om cu o filozofie cuprinsă undeva între hinduism şi budism, un om care a făcut tot posibilul să convingă că “toate religiile sunt bune”. În ultimii săi ani de viaţă, Thoreau a spus : “Pentru mine, o furtună de zăpadă are o importanţă mai mare decât Hristos!” Mă întreb cum este oare posibil ca un om cu asemenea idei să fie menţionat şi citat într-o Biserică Creştină?!? Pasajul meu biblic preferat pentru respingerea filozofiilor lumeşti este COLOSENI 2:8

“Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu FILOZOFIA şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos!”

CE ESTE PANTEISMUL?

RĂSPUNS:

Panteismul este învăţătura conform căreia Dumnezeu este în tot ce ne înconjoară şi în fiecare dintre noi, respectiv faptul că fiecare dintre noi este Dumnezeu şi tot ce se află în jurul nostru este Dumnezeu. Panteismul se aseamănă cu politeismul (credinţa în mai mulţi zei) dar diferă de politeism prin faptul că propagă ideea că TOTUL ESTE DUMNEZEU!!! De exemplu, un pom este Dumnezeu, o piatră este Dumnezeu, un animal este Dumnezeu, cerul este Dumnezeu, soarele este Dumnezeu, tu eşti Dumnezeu, etc. Panteismul este rădăcina multor învăţături greşite ale unor secte, curente spirituale şi religii false, de exemplu, hinduismul, budismul, cei care se închină la “mama natură”, etc.

Oare Biblia ne învaţă să fim adepţi ai panteismului? NUUUUUU!!! Biblia NU ne învaţă aşa ceva! Greşeala cea mai mare pe care o fac oamenii este că ei confundă panteismul cu învăţătura biblică despre faptul că Dumnezeu este atotprezent.

În psalmul 139:7-8 putem citi:

“Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa ta? Dacă mă voi sui în Cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo!”

Atotprezenţa lui Dumnezeu înseamnă că El este prezent pretutindeni. Nu există niciun loc în Univers în care Dumnezeu să nu fie prezent! Acest adevăr fundamental NU ARE NICIO LEGĂTURĂ CU PANTEISMUL!!! Dumnezeu este peste tot DAR NU ESTE ORICE!!! Da, Dumnezeu este “prezent” într-un pom sau într-o persoană dar acest lucru nu înseamnă că acel pom este Dumnezeu sau acea persoană este Dumnezeu!

În concluzie, PANTEISMUL NU ESTE NICIDECUM O CREDINŢĂ BIBLICĂ!!!

Cele mai clare argumente biblice împotriva panteismului sunt nenumăratele porunci împotriva idolatriei. Biblia interzice categoric închinarea la idoli, îngeri, corpuri cereşti (astre), diverse lucruri întâlnite în natură, etc. Dacă doctrina panteistă ar fi adevărată, atunci a te închina în faţa unui obiect n-ar mai fi o greşeală, dacă acel obiect (pom, piatră, etc) este de fapt Dumnezeu. Dacă panteismul ar fi adevărat, atunci n-ar mai fi nicio deosebire între a te închina la o piatră sau la un animal şi a te închina unei Fiinţe spirituale invizibile cum este Dumnezeu. Sfânta Scriptură denunţă idolatria într-un mod clar şi ferm, acesta fiind argumentul definitiv împotriva panteismului!

CE ESTE PANENTEISMUL?

În esenţă, panenteismul este o combinaţie între teism (Dumnezeu este Fiinţa Supremă) şi panteism (Dumnezeu este totul). În timp ce panteismul spune că Dumnezeu şi Universul sunt coextensive, panenteismul îşi revendică ideea că Dumnezeu este mai mare decât Universul şi că Universul este cuprins în Dumnezeu. Panenteismul spune că Dumnezeu este “efectul suprem” asupra Universului. Dumnezeu este tot ceea ce se află în Univers dar totodată, Dumnezeu este mai mare decât Universul. Evenimentele şi modificările care au loc în Univers, Îl afectează şi Îl schimbă pe Dumnezeu. Pe măsură ce Universul evoluează şi se perfecţionează, Dumnezeu, de asemenea, creşte în cunoştinţă şi în fiinţă.

În concluzie, PANENTEISMUL ESTE O ÎNVĂŢĂTURĂ COMPLET NEBIBLICĂ!!! De fapt, este o erezie extremă care contestă caracterul lui Dumnezeu şi consideră că Dumnezeu este puţin mai mult decât un om.

Dumnezeu e prezent pretutindeni (Psalmul 139:7-8) dar cu toate acestea, Dumnezeu NU ESTE ORICE!!! Dumnezeu cunoaşte totul (Psalmul 139:1-6 şi Romani 11:33-35). Dumnezeu nu trebuie să înveţe şi să se perfecţioneze pentru că El are deja toată cunoştinţa! Dumnezeu este “afectat” de lucrurile care se petrec în Univers dar numai atunci când păcatul oamenilor Îl mânie sau când sfinţenia oamenilor ajunge la El ca o jertfă curată şi plăcută. Acţiunile noastre nu-L schimbă pe Dumnezeu şi nu pot să transforme esenţa Fiinţei Sale.

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind SFÂNT (Isaia 6:3; Apocalipsa 4:8), SUVERAN (1Cronici 29:11; Neemia 9:6; Psalm 83:18; Isaia 37:20), ATOTPREZENT (Psalm 139:7-10), ATOTCUNOSCĂTOR (Iov 28:24; Psalm 147:4-5), UNIC (Exod 3:14; Psalm 36:9), ETERN (Psalm 90:2; Habacuc 1:12), IMUTABIL (Psalm 33:11; Iacov 1:17), DESĂVÂRŞIT (Deuteronom 32:3-4) şi INFINIT (Iov 5:9; Iov 9:10).

NICI UNUL DINTRE ATRIBUTELE MAI SUS MENŢIONATE NU SUNT COMPATIBILE CU DOCTRINA PANTEISMULUI!!! Dumnezeu este mai presus de toată creaţia Sa, nu este absolut deloc limitat şi nu poate fi schimbat de evenimentele survenite în creaţia Sa!

Traducere din limba engleză:
Tomis the Cat

SURSĂ DE INFORMARE/DOCUMENTARE:

http://kimolsen.wordpress.com/2010/07/05/what-is-pantheism-and-panentheism/

Tagged with:

17 thoughts on “PANTEISM ŞI PANENTEISM”

  • Andreea, acum 10 minute am venit acasă şi am găsit comentariul tău. Tocmai de aceea nu am integrat acest film pe blogul meu (din punct de vedere tehnic aş fi putut să o fac) pentru că în ciuda faptului că pare a fi un film “frumos”, totuşi filmul trădează o filozofie care seamănă mai mult a NEW AGE… Anumite idei, anumite afirmaţii, anumite puncte de vedere şi enunţuri, mi-au făcut O IMPRESIE PROASTĂ (o să sară ateii în sus ca arşi) în ciuda aspectului artistic plăcut al acestui film (de exemplu, trebuie să recunosc că mi-au plăcut atât muzica, cât şi modul cum s-a efectuat filmarea). Din nefericire, nu de “artă” avem nevoie în primul rând, ci de respectarea Sfintei Scripturi.

   Îţi mulţumesc pentru comentariul tău şi nu uita că întotdeauna eşti binevenită pe blogul meu.

   Fii binecuvântată! 🙂

 • CONCEPŢIILE MENŢIONATE, DE INSPIRAŢIE PĂGÂN-ORIENTALĂ, NU AU NIMIC ÎN COMUN CU DUMNEZEUL CREŞTIN ŞI RECONFIRMĂ JUSTEŢEA MÂNIEI LUI DUMNEZEU ÎMPOTRIVA CELOR CARE AU SCHIMBAT ADEVĂRUL ŞI SLAVA LUI ÎN IMAGINI, CHIPURI ŞI ICOANE ŞI PE CARE DUMNEZEU I-A LĂSAT PRADĂ NECURĂŢIEI, ADUCÂND OMENIREA LA DECADENŢA MORALĂ DE AZI!
  (vezi ROMANI Capitolul 1)

  • Domnule doctor Wagner, ai perfectă dreptate şi trebuie să constatăm că neopăgânismul s-a infiltrat puternic în creştinism, iar despre ortodoxie bine ai spus cu privire la imagini, chipuri şi icoane, elemente care trădează distorsionarea Cuvântului lui Dumnezeu şi aplecarea oamenilor către “o altă evanghelie”…

   Să ne păzească bunul Dumnezeu atât gândurile, cât şi inimile, să nu acceptăm niciodată alte evanghelii, să rămânem întotdeauna doar la ceea ce spune BIBLIA – CUVÂNTUL SFÂNT – cartea noastră de căpătâi! Amin!

 • Biblia și concepțiile aferente ei, descriu de fapt un Dumnezeu dual. Dualitatea nu are absolut nici o legătură cu adevărata forță numită Divinitate universală. Dualitatea este un atribut uman, este un reziduu al sălbăticiei din om. Cum se poate crede că Divinitatea este un îmbătrânit de zile cu plete (cum este descris de Daniel) dacă este etern, sau care comandă uciderea unui om fiindcă a strâns o legătură de lemne într-o zi de Sabat (Numeri 15:32-36), sau că este una și aceeași persoană cu Iisus dacă tot Biblia descrie clar că sfârșitul nu-l știe decât Dumnezeu și nimeni altcineva, nici măcar Fiul. Deci sunt două “entități” diferite, deoarece Tatăl știe dar Fiul nu știe!

  Sunt muuuulte contradicții și neclarități, DAR instituțiile bisericești nu le vor indica niciodată deoarece își vor pierde încrederea și turma plătitoare de bani și bunuri materiale către popi, pastori, predicatori.

  Adevărata Divinitate este încă neînțeleasă de umanitate, deoarece încă nu înțelegem universul (adevărata casă a Divinității, nicidecum clădiri făcute de mâna omului) chiar Biblia indică foarte clar că Dumnezeu nu locuiește în nici o construcție făcută de mâna omului, biserici, secte, etc, aspect descris în Faptele Apostolilor 17:24.

  Adevărul este Dumnezeul omului liber!

  • Bebe Ioșca, NICI EU NU CRED că Dumnezeu este ”un îmbătrânit de zile cu plete” pentru că în primul rând că DUMNEZEU NU ESTE OM ci o Ființă spirituală care nu este supusă timpului și spațiului, deci NU ÎMBĂTRÂNEȘTE, nu-i crește părul, nu are nevoi fiziologice (nu are nevoie de hrană și apă, nu transpiră, nu merge la toaletă, etc), nu trebuie să-și taie săptămânal unghiile, etc (am dat niște exemple ușor forțate ca să fie clar ce cred eu despre Dumnezeu). Asta nu înseamnă ca dintr-o extremă să cădem în alta, adică să începem să credem într-un Dumnezeu panteist sau panenteist!!! Deci nu trebuie să cădem din lac în puț, sper că ești de acord cu mine.

   Faptul că Dumnezeu poruncește ”uciderea unui om fiindcă a strâns o legătură de lemne într-o zi de Sabat” (Numeri 15:32-36) nu este un motiv suficient de întemeiat care să mă determine să cred că Dumnezeu este un pom sau că Dumnezeu este o piatră… Cumva mândria (orgoliul nemăsurat) nu ne permite să acceptăm ideea că am putea fi pedepsiți de Dumnezeu pentru lucrurile rele pe care le facem? E așa de greu de conceput că Dumnezeu ne poate pedepsi? E greu de digerat acest adevăr?!? Cade greu la stomac??? Ce legătură are acest articol “PANTEISM SAU PANENTEISM” cu ce spui tu referitor la Numeri 15:32-36?!? NICI UNA! Dar așa ne place nouă să divagăm, să ne referim la ALTE LUCRURI decât la cele tratate în articolul mai sus prezentat…

   Întotdeauna, omul care nu a ascultat de Dumnezeu A FOST PEDEPSIT (nu întotdeauna cu moartea, așa cum încerci tu să sugerezi) pentru SFIDAREA DIVINITĂȚII, pentru REBELIUNE ȘI ÎMPOTRIVIRE SISTEMATICĂ FAȚĂ DE DUMNEZEU (sper că nu ești un asemenea gen de om pentru că nu-ți recomand să riști ca să vezi ce se poate întâmpla cu tine…)

   Pe de altă parte, SUNT PERFECT DE ACORD CU TINE
   că adevărata casă a Divinității nu se află în nici o construcție făcută de mâna omului (Biserici, Catedrale, Adunări evanghelice, etc) și mă bucur că ți-a ieșit un porumbel din gură!

   Există muuuulte contradicții și neclarități doar în capul omului FĂRĂ Hristos și FĂRĂ Dumnezeu, în mintea ateului sau semi-ateului, în mentalitatea raționalistului, a omului care se bazează exclusiv pe “logica” acestei lumi care se prăbușește din ce în ce mai mult în orbire și întuneric spiritual, în secularism / necredință (pseudocredință), în întinăciune și păcat…

 • Unde sunt oameni sunt și păreri. Părerile stabile, exprimate cu fermitate și susținute cu ”argumente” pot fi clasificate în categoria ”filozofii”. Filozofiile pot fi conforme cu realitatea sau nu. Depinde de sistemul de referință acceptat de ”filozof”. În privința religiei creștine (catolicism, protestantism, ortodoxie), sistemul referențial este imuabil: BIBLIA. Potrivit Bibliei, Dumnezeu este etern, unic, universal, atotputernic, atotștiutor, atotvăzător, pretutindeni în spațiu și timp. Abaterea de la prescripțiile biblice duce la erezie.
  Și alte religii sunt constituite tot din oameni. Le respect credința acestor oameni dar nu o împărtășesc. Suntem diferiți (simțim, gândim, acționăm și vorbim diferit) dar toți suntem fiii lui Dumnezeu, trăim pe aceeași planetă, trebuie să ne respectăm și să fim toleranți.

  • Domnule Necula,

   Credința creștină este mult mai mult decât o filozofie sau o religie, este O RELAȚIE PERSONALĂ CU DUMNEZEU PRIN DOMNUL IISUS HRISTOS – SINGURUL MIJLOCITOR. În timp ce filozofiile acestei lumi te îndreaptă spre NICĂIERI, credința creștină te îndrumă pe CALEA CĂTRE MÂNTUIRE, îți conferă o direcție clară, un sens al existenței. Una e să orbecăim prin filozofie sau prin diverse religii moarte și alta este să îmbrățișăm O RELIGIE VIE care se caracterizează prin faptul că schimbă în profunzime inima și viața omului, oferindu-i șansa de a fi mântuit, respectiv, perspectiva unei vieți veșnice trăite în prezența lui Dumnezeu. Aveți dreptate când spuneți că trebuie să respectăm alte religii dar eu ridic problema sub aspect practic și îmi pun întrebarea LA CE-MI FOLOSEȘTE O RELIGIE care nu-mi schimbă viața cu nimic, care mă lasă să fiu ACELAȘI FEL DE OM ca și până acum, care mă orientează spre nicăieri, spre nimic… Avem de ales între filozofiile lumii păgâne și teologia creștină, de această alegere vitală, depinzând direcția pe care mergem, modul de a trăi și de a ne comporta pe acest pământ și mai ales SOARTA NOASTRĂ VEȘNICĂ…

   Dacă îl urmez pe Voltaire, pe Sartre sau pe Cioran, voi ajunge la concluzia că singura soluție este să mă sinucid (conform acestor ”genii filozofice”, din moment ce existența mea se termină la mormânt, din moment ce ”nu există” Dumnezeu, rezultă inevitabil că am dreptul să decid SINGUR cum îmi închei socotelile pe acest pământ).

   Dacă mă bazez pe Sfânta Scriptură – Cuvântul lui Dumnezeu – atunci voi ajunge la concluzia ca singura soluție este SĂ-L URMEZ PE HRISTOS pentru că El este CALEA CĂTRE MÂNTUIRE, El este Adevărul și Viața.

   Dacă eu cred într-un Dumnezeu panteist sau panenteist, voi culege roadele acestor filozofii de sorginte asiatică / păgână și mă voi afla în cel mai mare pericol care poate exista pentru sufletul meu adică RATAREA MÂNTUIRII

   CE CALE ALEG? CE DECID? ÎN CINE CRED? Într-o floare? Într-un pom? Într-o piatră?!? Într-un Dumnezeu panteist sau panenteist, în lipsa / absența / non-existența lui Dumnezeu sau într-un Dumnezeu al credinței creștine?!?

   Sunt întrebări esențiale care trebuie să ne pună pe gânduri ACUM cât încă se mai poate, până nu e prea târziu… Nu mai este timp pentru ”experimente” filozofice… E prea riscant și NU NE PUTEM PERMITE ACEST LUX! Mântuirea este mai presus de orice filozofie și de orice religie!

   Domnul să ne lumineze pe fiecare! Amin.

 • Foarte pertinentă părerea expusă de Bebe Ioșca și o împărtășesc. De asemenea, aleg să cred că există ceva mai presus de noi, unii o numesc Dumnezeu, alții îi dau alte denumiri și pentru că suntem diferiți, am inventat religii, secte, concepții filozofice și fiecare crede că religia sa e cea mai corectă și îi desconsideră pe cei care nu o împărtășesc. Din păcate, problema cu toate aceste religii, constă în faptul că, deși au la bază intenții bune, rezultatul final nu e întotdeauna pozitiv dacă e să ne gândim la cruciade, conflicte și chiar crime pentru “apărarea și susținerea” unui anumit crez. Poate ar fi bine să fim mai toleranți și să nu mai încercăm să ne impunem credințele noastre, altora, pentru că noi, ca și oameni, nu deținem adevărul suprem, cel mult credem că știm, dar ne putem înșela.

  • Diana,

   Îți dau o veste foarte proastă care s-ar putea să nu-ți convină dar asta e… eu trebuie să-mi fac datoria înaintea Domnului și să-ți spun care este punctul de vedere al unui creștin, indiferent dacă o să-ți placă sau nu. Acest blog promovează CREDINȚA CREȘTINĂ AUTENTICĂ, nu pe cea imaginară sau închipuită în capul unora sau al altora…

   Părerea “foarte pertinentă” a lui Bebe Ioșca este părerea unui om CARE NU ESTE CREȘTIN, este viziunea unui om fără Hristos și fără Dumnezeu, este perspectiva unui semi-ateu sau a unui ateu în curs de devenire…

   Pun pariu pe ce vrei tu (e doar o figură de stil, eu nu fac pariuri) că dacă îl voi întreba pe Bebe Ioșca dacă este creștin, sunt convins sută la sută că el va începe să strige sus și tare: “DA, SUNT CREȘTIN ORTODOX!” pentru că în zilele noastre sună bine să zici că ești creștin (este o chestiune de imagine personală) și greu găsești oameni demni și verticali care să recunoască sincer că NU SUNT CREȘTINI ci orice altceva (panteiști, panenteiști, liber-cugetători sau cum vrei tu să le mai spui).

   Diana, ca să ai parte de mântuire, nu este suficient să crezi în “ceva care este mai presus de noi”. Abstractizarea Divinității, abstractizarea/relativizarea Binelui și Răului, definirea lui Dumnezeu ca fiind “ceva acolo, undeva” (un fel de “mama natură” / soarta / destinul / hazardul / accidentul / întâmplarea / coincidența) nu îți poate folosi la nimic, nu îți poate schimba în profunzime mentalitatea și viața, rămâi mai departe “un creștin” care nu ești creștin, un ateu care “crede” în “ceva” și care nu recunoaște în ruptul capului că are o viziune semiateistă sau chiar ateistă de-a binelea.

   Dacă tu te vei mulțumi să încadrezi credința creștină la capitolul “religii” sau “filozofii”, nu vei putea să-L cunoști niciodată pe adevăratul Dumnezeu care n-are nicio legătură cu cel inventat de filozofiile asiatice păgâne (vezi “credințele” panteiste sau panenteiste care au început să se infiltreze și în lumea așa zis “creștină”).

   Pentru ca viața noastră să fie schimbată din temelii, noi nu avem nevoie de o religie sau de o filozofie, ci avem nevoie de O PERSOANĂ și această Persoană are un Nume care este mai presus de orice nume: Domnul Iisus Hristos

   Dacă ești creștină, ÎL VEI URMA PE HRISTOS nu prin vorbe și prin povești ci prin toate acțiunile tale, prin modul cum gândești și prin modul cum trăiești pe acest pământ. Dacă nu ești creștină, vei spune că toate religiile sunt bune pentru că “toate drumurile merg spre Roma” sau vei susține teza conform căreia “în vârful muntelui se poate ajunge pe mai multe poteci sau pe diverse cărări”.

   Problema e că Domnul nostru Iisus Hristos spune un lucru care ne poate conveni (dacă suntem creștini) sau nu (dacă nu suntem creștini). Domnul Iisus Hristos spune: “EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! Nimeni nu vine la Tatăl, DECÂT PRIN MINE!” (Ioan 14:6) În altă parte, pe paginile Bibliei vedem că Domnul Iisus spune: “EU SUNT UȘA! DACĂ INTRĂ CINEVA PRIN MINE, VA FI MÂNTUIT!” (Ioan 10:9)
   Cu alte cuvinte, accesul la Dumnezeu Tatăl se face PRIN DOMNUL IISUS HRISTOS, singura Cale, singura Ușă către Rai. Nu putem ajunge la Dumnezeu pe alte căi, prin alte religii. Dacă Domnul Iisus Hristos spune că El este UȘA (poarta de acces către Dumnezeu) oare de ce noi oamenii vrem să intrăm pe fereastră?!? (vezi ideea ortodoxă nebiblică “icoana este fereastra către Rai”)

   Sunt de acord și cu ce spui tu (deși asemenea cazuri și situații sunt din ce în ce mai rare în zilele noastre) că pot exista zone izolate ale lumii (jungle, etc) unde încă nu a pătruns Evanghelia. Bineînțeles că un aborigen VA FI MÂNTUIT și sunt sigur că VA INTRA ÎN RAI pe baza faptelor sale bune și nu pe baza credinței creștine de care n-a auzit niciodată în viața lui și despre care nici nu are habar. Este clar că în aceste cazuri excepționale, Dumnezeu poate acorda mântuirea Sa, PE ALTE BAZE decât pe baza credinței în Domnul nostru Iisus Hristos.

   Problema e că tu, Diana, NU EȘTI ABORIGENĂ!, tu nu trăiești izolată într-o junglă și ai auzit de multe ori despre Domnul Iisus Hristos pe care L-ai refuzat de multe ori și pe care sunt sigur că Îl consideri doar un simplu întemeietor de religie (așa cum au fost și Buda, Mahomed, Confucius, etc). Tu nu vei avea NICIO SCUZĂ la Sfânta Judecată de Apoi și nu vei putea să spui “n-am știut”. Tu trebuie să te întorci cu toată inima și cu toată ființa ta la Dumnezeul Cel Viu și Adevărat, nu la o religie, nu la o filozofie sau la vreun crez. Tragedia cruciadelor, a Inchiziției, etc, greșelile și ororile îngrozitoare care s-au petrecut de-a lungul istoriei “în Numele Domnului” nu vor putea fi niciodată o scuză suficientă sau un motiv întemeiat ca să nu-L primești în inima și în viața ta pe Domnul nostru Iisus Hristos.

   Generalizarea pe care o faci, amestecarea credinței creștine într-o ciorbă numită de tine “toate aceste religii”, nu te vor ajuta să te apropii de Dumnezeu și să pășești și tu pe Calea Mântuirii ca să fii binecuvântată și fericită în veci (nu e vorba doar de această viață trecătoare, ci mai presus de orice este veșnicia sufletului tău).

   Ideea ta că am inventat religii, secte, concepții filozofice (realitate crudă și nefericită care nu poate fi contrazisă) îmi demonstrează că tu te consideri undeva deasupra acestor lucruri, te suprasituezi într-o zonă care n-are nicio legătură cu credința creștină autentică ci mai degrabă cu viziunea unui raționalist, a unui semiateu sau a unui ateu în curs de devenire. E ca și când spui “n-am eu treabă cu prostiile astea, să creadă fraierii în religie și în chestiile astea”. Nu spui asta, dar se subînțelege asta. Trebuie să te hotărăști dacă ești creștină sau nu, dacă dorești să-L urmezi pe Domnul Hristos sau nu, dacă accepți litera și spiritul Evangheliei sau nu, dacă Biblia/Sfânta Scriptură reprezintă cartea ta de căpătâi sau nu. Trebuie să faci o alegere CLARĂ în viață, trebuie să optezi ferm pentru cele două variante: SUNT CREȘTINĂ sau varianta 2 adică NU SUNT CREȘTINĂ. De-aici trebuie să pornești, să fii un om sincer și vertical care să recunoști dacă ești creștină sau nu. A-ți ascunde ateismul sub paravanul “sunt creștină ortodoxă” nu este în niciun caz recomandat și nici moral.

   Mi-e tare teamă că dacă te voi întreba ce religie ai, îmi vei spune “sunt creștină ortodoxă!” deși realitatea știi și tu care este, se vede din modul în care ridici problemele, se observă din concepția pe care o ai despre lume și viață.

   Spui că trebuie să fim toleranți. Aici aș avea un amendament. Trebuie să iubim din toată inima păcătosul (aproapele nostru) dar trebuie să urâm din toată inima PĂCATUL! Hai să nu confundăm lucrurile și să nu facem iar o ciorbă care ne este convenabilă. Una e să fim toleranți cu omul fără Hristos și fără Dumnezeu, să-l iubim și să ne jertfim pentru el (așa cum fac eu acum cu tine la ora 3.15 dimineața când sunt mort de oboseală) și alta e să fim toleranți și să acceptăm MENTALITATEA și MODUL DE VIAȚĂ al omului fără Hristos și fără Dumnezeu, al raționalistului, al iluministului, al umanistului secularist, al semiateului sau al ateului situat “deasupra” tuturor religiilor, “sectelor” (cum te exprimi tu) și concepțiilor filozofice (deși chiar și un semiateu/ateu are, vrea-nu vrea, o concepție filozofică, oricare ar fi aceasta).

   Diana, te rog mult să citești neapărat cartea “CREȘTINISM PUR ȘI SIMPLU” scrisă de marele apologet C.S.LEWIS și după ce termini de citit, să-mi spui și mie ce părere ți-a făcut și la ce concluzie ai ajuns. Cartea poate fi și ascultată online.

   Lectură online plăcută sau ascultare online plăcută!

   Click pe fotografia profesorului universitar C.S.LEWIS:

   CITEŞTE O CARTE FASCINANTĂ SCRISĂ DE MARELE APOLOGET C.S. LEWIS - CREŞTINISM PUR ŞI SIMPLU

   • Să știți că nu mi-ați dat nici o veste foarte proastă și vă mulțumesc că mi-ați răspuns, deși erați foarte obosit și chiar îmi place răspunsul dvs cu toate că nu-l împărtășesc întru totul. Sper să nu vă supărați că nu sunt de acord cu tot ce spuneți pentru că înainte de a crede ceva, analizez informațiile, de aceea vreau să citesc cartea pe care mi-ați recomandat-o.

    Cât despre presupunerile pe care le-ați făcut, că aș fi atee, nu se aplică pentru că n-ar putea nimeni și nimic să mă convingă că nu există Dumnezeu (cum îi zicem majoritatea dintre noi) și nici nu sunt ipocrită să spun că sunt creștin ortodoxă pentru că nu știu cu adevărat ce înseamnă, de aceea vreau să aflu. Și nici nu mă cred superioară celor care au o anumită religie, doar că nu înțeleg de ce țin cu orice preț să o impună și altora, susținând ca doar urmând calea lor, Îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Aș vrea, dacă doriți, să-mi mai spuneți ce reprezintă icoana în bisericile ortodoxe, nu este tot un fel de chip cioplit?!?

    • Diana, mă bucur mult că ești un om care CERCETEZI și analizezi informațiile pe care le primești. Fără să vrei, faci exact ceea ce spune Biblia – Sfânta Scriptură:

     “Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun”

     (1 Tesaloniceni 5:21)

     De asemenea, Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă:

     “Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică dar tocmai ele mărturisesc despre Mine!”

     (Ioan 5:39)

     A fi ateu nu înseamnă neapărat să nu crezi în niciun fel de Dumnezeu. Dacă tu crezi într-un Dumnezeu panteist sau panenteist, tot atee ești. Dacă tu crezi într-un Dumnezeu abstract, adică în “ceva care o fi pe-acolo pe undeva” dar pe de altă parte ești de acord cu ideea “nu s-a întors nimeni de-acolo ca să ne zică dacă L-a văzut pe Dumnezeu” sau dacă spui “aici e raiul, aici e iadul” atunci tot atee ești. Dacă nu ascult glasul Domnului și nu aplic învățăturile Sfintei Scripturi, DEMONSTREZ CĂ SUNT ATEU chiar dacă susțin că nu sunt ateu dar prin felul meu de viețuire trăiesc exact ca un ateu. Deci nu-i neapărat obligatoriu să nu crezi în Dumnezeu ca să fii ateu, e suficient să trăiești ca un ateu și atunci e clar că ești un ateu (nu mă refer neapărat la tine sau la mine, ci discutăm de un concept). Asta nu înțeleg unii… Ateismul nu este neapărat un crez sau un non-crez ci UN MOD DE VIAȚĂ TRĂITĂ FĂRĂ DUMNEZEU chiar dacă cel care trăiește așa, strigă cât mai tare că el “crede” în Dumnezeu, că el este “creștin”, etc…

     Paradoxal, ferească Dumnezeu să-i spui unui ateu că nu e creștin, se simte foarte ofensat și există această modă ca mulți atei să spună că sunt creștini ca să fie bine văzuți și să n-aibă probleme cu imaginea lor la care țin foarte mult.

     Mi-a plăcut de tine că ești un om SINCER și ești printre puținii care recunosc “nu sunt ipocrită să zic că sunt creștin ortodoxă”, mai ales că majoritatea românilor își ascund ateismul/semi-ateismul sub paravanul creștinismului lor formal (ortodox sau de alt rit) care de fapt este inexistent. Tu n-ai făcut așa și asta înseamnă că ești un om de caracter cu coloană vertebrală și verticalitate, cu mult bun simț, cu onestitate și principii, lucru rar în zilele noastre.

     Scopul meu nu este ca tu să fii de acord cu mine. Scopul meu este ca tu să fii de acord cu învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Știi de ce spun asta?!? Pentru că pe mine nu mă interesează ca tu să mă urmezi pe mine! N-am nevoie de discipoli, nu sunt un guru! Aș fi cel mai fericit om de pe fața pământului ca tu să te hotărăști să-L urmezi pe Domnul nostru Iisus Hristos adică să începi să fii creștină dar nu după mersul lumii acesteia, nu după ideile unora și ale altora, ci după litera și spiritul Evangheliei. Dacă tu crezi Evanghelia, dacă tu primești în inima ta Cuvântul Sfânt al Domnului, atunci înseamnă că mi-am atins obiectivul și pot să fiu liniștit în privința ta, știind că te-ai întors la Dumnezeu și că ai devenit cu adevărat un copil al lui Hristos, o fiică de Împărat.

     Să știi că există oameni care sunt la limita ateismului (eu le zic “semiatei”, cum ai observat) dar care nu conștientizează acest lucru pentru că n-au cunoștințele biblice teologice necesare ca să realizeze starea în care se află. Vor spune: “eu nu sunt ateu!” dar în momentul în care ai o impresie foarte bună despre un om ca Bebe Ioșca, în momentul când te identifici atât de bine cu un asemenea personaj despre care spui că are o părere “foarte pertinentă”, dă-mi voie să încep să am și eu niște rezerve și să-mi pun niște întrebări legitime legate de non-ateismul sau non-semiateismul tău. Un slujitor al lui Dumnezeu sau un teolog poate să aibă o opinie foarte pertinentă în domeniul lucrurilor duhovnicești/spirituale dar un ateu/semiateu nu poate avea o opinie pertinentă decât ÎN DOMENIUL LUCRURILOR MATERIALE, ești de acord cu mine? Sunt două domenii cu totul diferite și este bine ca fiecare să se pronunțe în aria lui de competență, așa mi se pare normal. Din nefericire, de multe ori, am întâlnit ATEI care se pronunță în domeniul doctrinar teologic sau în probleme duhovnicești deși ateii nu cred în existența și nemurirea sufletului omului.
     Pe blogul meu intră mulți atei care încep să dea sfaturi din Biblie, chiar folosesc citate din Sfânta Scriptură ca să-și atingă scopurile lor meschine, folosesc Cuvântul Domnului ca să atace puternic și să denigreze credința creștină, ca să-și bată joc de Hristos și de Dumnezeu. Am asemenea “clienți” aproape zilnic pe blogul meu dar Domnul Iisus Hristos spune: “Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor” (Matei 7:6) deci trebuie să fim foarte prudenți cu asemenea oameni, în ciuda aparenței părerilor lor “foarte pertinente”.
     Te rog foarte mult și pe tine să fii foarte atentă și să nu te lași furată și atrasă de asemenea “părerologi” care n-au absolut nimic în comun cu ceea ne învață Biblia! Ei nu folosesc Biblia pentru a se apropia de Dumnezeu și nici pentru a-L primi pe Hristos, ci pentru a distruge credința creștină, pentru a atrage credincioșii la ateismul lor păgubos care duce spre nicăieri.

     A fi ORTODOX nu înseamnă neapărat să faci parte din Biserica Ortodoxă sau din Biserica X sau Biserica Y, ci înseamnă să fii UN DREPTCREDINCIOS adică un om care să aibă o credință puternică în Domnul nostru Iisus Hristos și această credință nu se manifestă neapărat între patru pereți ai unei Biserici sau alteia ci poate fi trăită și dovedită și atunci când ești într-un tramvai, și atunci când mergi pe stradă, și atunci când lucrezi printre colegii de serviciu, și atunci când mergi la piață sau la cumpărături, și atunci când mergi la un spital în vizită la un bolnav aflat în stadiu terminal, și atunci când mergi la un penitenciar să explici Evanghelia unor deținuți, și atunci când intri în canale subterane și duci hrană și îmbrăcăminte la aurolaci chiar cu riscul de a fi scuipat, înjurat și bătut, și atunci când te dăruiești cu toată inima soțului tău care nu este credincios dar care poate fi câștigat pentru Hristos prin dragostea și bunătatea ta, și atunci când te jertfești și trăiești pentru alții în loc să te preocupe doar interesul personal. A fi ORTODOX înseamnă să ții sus steagul Evangheliei, să fii implicat până la capăt în lupta cea bună, să alergi toată viața și să păzești credința în Hristos așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei 4:7

     “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa”.

     A FI ORTODOX înseamnă să te bazezi pe învățăturile Bibliei și să nu te lași convins de ideile, opiniile, filozofiile și teologiile greșite ale acestei lumi pseudocreștine, să nu accepți ritualurile, obiceiurile religioase, datinile și tradițiile omenești infiltrate de idolatrie și neopăgânism.

     Nu trebuie să ne considerăm superiori nimănui și nu trebuie să impunem nimănui o religie sau alta dar TREBUIE SĂ PREZENTĂM OAMENILOR EVANGHELIA LUI HRISTOS și să le explicăm că singura Cale către Dumnezeu este Domnul nostru Iisus Hristos, numai prin El putem fi binecuvântați, fericiți și mântuiți! Religia vie și adevărată NU ARE UN NUME (ortodoxă, baptistă, luterană, calvinistă, catolică, etc) și este RELIGIA HRISTOCENTRICĂ a cărei învățătură îl așează pe Domnul Iisus în inima și în viața zilnică a omului. Adevărata credință este cea care schimbă din temelii conduita și viața omului, care produce o schimbare radicală în mintea și inima credinciosului, ajutându-l să înceapă să trăiască o viață nouă împreună cu Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt, în deplină ascultare de Dumnezeu.

     Cu privire la întrebarea ta privind icoanele din Biserica Ortodoxă (și statuetele din Biserica Catolică) îți spun doar câteva lucruri. Dacă Domnul Iisus Hristos spune “Eu sunt Ușa!” atunci DE CE să nu intrăm pe această Ușă prin care avem acces la Dumnezeu?!? De ce trebuie să folosim icoanele ca “ferestre” către Cer deși sunt niște lucruri făcute de mâna omului??? Diana, tu când intri în casă, intri pe ușă sau pe ferestre?!? Nu-i normal să intri pe ușă? Numai hoții și tâlharii intră pe ferestre! Numai un om care are ceva de ascuns, intră pe “ușa din dos”… Adevăratul creștin nu este un hoț și un tâlhar ci este un om sincer care și-a recunoscut starea de păcat și vinovăție și dorește să ajungă înaintea lui Dumnezeu, intrând pe Ușa care este Domnul nostru Iisus Hristos. Adevăratul creștin folosește cu încredere această Ușă, singura Cale de acces la Tatăl Ceresc, singura Cale prin care putem fi mântuiți. Nu există altă Cale decât Hristos!

     Am avut un vecin creștin ortodox care m-a îngrozit. Pe un perete al dormitorului avea candela și o grămadă de icoane iar pe celălalt perete erau o grămadă de postere cu femei goale. I-am spus că nu voi mai veni niciodată la el acasă dacă nu elimină acele postere din camera lui unde (culmea!) avea și icoane.
     Mi-a cerut scuze și mi-a promis că va rezolva această problemă cât mai curând. A trecut vreo lună de zile și am fost din nou la el acasă la invitația lui (avea nevoie de ajutorul meu într-o anumită problemă). Când am intrat în dormitorul lui, am văzut din nou candela și icoanele pe un perete iar de pe celălalt perete au dispărut toate femeile goale… cu excepția uneia la care nu a putut să renunțe. Deci acest om era ROBIT de idolatrie… Icoanele erau unii dintre idolii lui (așa zise “ferestre către Dumnezeu” care înlocuiesc Ușa care este Hristos) iar femeile goale erau alți idoli la care nu putea renunța. El nu era căsătorit dar avea obiceiul și mi se lăuda că în ultimii ani a lăsat vreo trei-patru femei gravide de parcă asta era o faptă de glorie, nu una rușinoasă a unui om fără Hristos și fără Dumnezeu care bineînțeles că zicea că e creștin ortodox.

     “Şi dacă nu vă vor primi oamenii, să ieşiţi din cetatea (casa) aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.”

     (Luca 9:5)

     Așa cum ne învață Biblia, am terminat definitiv cu acest personaj, i-am spus că nu voi mai veni niciodată în casa lui și am renunțat la orice relație cu el, dându-mi seama că îmi pierd timpul în zadar. Asta nu înseamnă că nu continui să mă rog pentru el dar am auzit că între timp a devenit un adept al filozofiilor asiatice păgâne (yoga, meditație transcedentală, etc).

     În Biblie scrie foarte clar:

     “Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în ape supt pămînt. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos”

     (Deuteronom 5:8-9)

     Termenul de “chip cioplit” nu se referă doar la STATUI (cum sunt statuetele sfinților în Biserica Catolică) ci la ORICE OBIECT FĂCUT DE MÂNA OMULUI și la care oamenii se închină deși Biblia interzice acest act de idolatrie. Deci „chip cioplit” înseamnă inclusiv ICOANELE și orice alt obiect (cruciulițe, etc) folosite ca talismane sau amulete de “credincioși” sau mai bine zis de superstițioși ca să aibă noroc în dragoste sau ca să câștige la loto… Asta e O BĂTAIE DE JOC la adresa lui Dumnezeu, o sfidare a Bibliei și o gravă încălcare a învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos care ne spune:

     “Dumnezeu este Duh şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr!”

     (Ioan 4:24)

     Nu ne închinăm la statuete, icoane, moaște și alte asemenea lucruri idolatre și păgâne!
     Ne închinăm DOAR LUI DUMNEZEU în duh și în adevăr! Ne închinăm doar în fața Sfintei Treimi (Trinitatea Dumnezeiască) adică doar lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt! Asta dacă vrem să respectăm Biblia și să nu facem după cum ne taie capul, după “legea noastră”, după cum am apucat să trăim în această lume fără Hristos și fără Dumnezeu, o lume plină de formalism religios inutil din care lipsește cu desăvârșire Domnul nostru Iisus Hristos.

     Dacă dorești mai multe detalii despre adevărata închinare și despre CREDINȚA ADEVĂRATĂ te rog să citești online o carte excelentă care mie mi-a schimbat complet viața. Știu că ți-am recomandat cartea lui C.S.LEWIS dar nici această carte scrisă de prof.univ.dr. IOSIF ȚON nu e mai prejos.
     Click pe fotografia de mai jos:

     CREDINTA ADEVARATA ESTE O CARTE FASCINANTĂ SCRISĂ DE TEOLOGUL IOSIF TON

     Domnul să te călăuzească în căutarea ta sinceră și să-ți dăruiască mântuirea!

 • În ceea ce privește credința creștină, e frumoasă definiția pe care ați dat-o și ar fi frumos să fie așa, dar nu văd cum poți să ai o relație personală cu Dumnezeu, atât timp cât există intermediari (biserica, preoții, icoanele, sfinții, etc). Și faptul că susțineți că Hristos e singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, deja anulează relația personală cu Dumnezeu. Să înțeleg că un om, de exemplu, un aborigen dintr-un loc uitat de lume, care nu a auzit și poate nu va auzi niciodată de Hristos și de credința creștină, nu va avea niciodată o relație personală cu Dumnezeu?!? Eu prefer să cred că va avea, doar că acel Dumnezeu în care va crede el, nu e așa cum îl vede un creștin, și e absolut în regulă, atât timp cât nu face rău nimănui.

  • “…nu văd cum poți să ai o relație personală cu Dumnezeu, atât timp cât există intermediari (biserica, preoții, icoanele, sfinții, etc)”

   Diana, vezi că eu am explicat foarte clar, bine argumentat biblic, acest subiect al “intermediarilor” care n-au ce căuta între om și Dumnezeu, cu excepția SINGURULUI MIJLOCITOR care este Domnul nostru Iisus Hristos.
   Te rog să citești explicațiile pe care le-am dat:

   https://www.tomthecat.ro/solus-christus-domnul-iisus-hristos-este-singurul-mijlocitor-intre-om-si-dumnezeu/

   “Faptul că susțineți că Hristos e singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, deja anulează relația personală cu Dumnezeu.”

   Diana, nu eu susțin că Domnul Iisus Hristos este SINGURUL MIJLOCITOR între om și Dumnezeu ci așa spune BIBLIA – SFÂNTA SCRIPTURĂ – cartea noastră de căpătâi pe care trebuie să o respectăm și să o aplicăm în viața noastră de zi cu zi, în trăirea noastră pe acest pământ. Noi nu putem să începem să rupem pagina din Biblie, acolo unde nu ne convine ceva sau nu scrie cum vrem noi, după bunul nostru plac sau după cum am fost învățați greșit ani și ani de zile, fără ca litera și spiritul Evangheliei să aibă prioritate absolută. Din nefericire, românii nu citesc Cuvântul Domnului revelat prin paginile Sfintei Scripturi și rămân mai departe în întuneric spiritual fără să ajungă la cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au auzit despre Domnul Iisus dar NU-L CUNOSC pe Domnul Iisus…

   De asemenea, nu uita că Domnul Iisus Hristos ESTE DUMNEZEU, la fel ca și Tatăl, la fel ca și Sfântul Duh. Aici este un subiect mai greu și n-avem timp acum să-l dezvoltăm dar totuși trebuie să știi și tu definiția Sfintei Treimi: TREI PERSOANE DISTINCTE ÎNTR-UN SINGUR DUMNEZEU, adică o taină pe care noi, oamenii, o vom înțelege pe deplin abia atunci când ne vom afla în veșnicie, în prezența Domnului. Nu uita niciodată că Domnul Iisus Hristos ESTE UNA CU TATĂL CERESC (vezi Ioan 10:30) adică este de aceeași esență și de aceeași substanță cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Sfântul Duh. Atunci când apelezi la Domnul Iisus pentru a avea acces la Dumnezeu Tatăl, apelezi la DUMNEZEU FIUL, adică la una dintre cele 3 Persoane Divine (care de fapt sunt cuprinse ÎNTR-UNA SINGURĂ!!!!!) care fac parte din Sfânta Treime și se află într-o perfectă conlucrare, intimitate și armonie.

   Concluzia este că indiferent că apelezi la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Fiul sau la Duhul Sfânt, relația ta cu Divinitatea este tot PERSONALĂ pentru că în această relație nu poate să se interpună NIMENI (nici măcar Fecioara Maria sau sfinții) dacă tu te-ai întors la Domnul cu adevărat și dacă te bazezi numai pe ceea ce este scris în Biblie. Dacă noi cădem în erezie și începem să apelăm la diverși “mijlocitori” în ciuda învățăturii biblice care spune SĂ NU FACEM ASTA, vom ajunge la aberații teologice și penibilități care n-au nicio legătură cu litera și spiritul Evangheliei. Un exemplu concludent ar fi închinarea la “Ștefan cel Mare și Sfânt”, domnitorul care a fost canonizat de Biserica Ortodoxă deși a fost și el un om păcătos (ca tine și ca mine), supus multor greșeli, ispite și slăbiciuni omenești (mi-e și rușine să le enumăr aici). Ștefan Cel Mare a avut și lucruri bune, a fost un luptător, a apărat hotarele Moldovei de hoardele de tătari, de ienicerii și spahiii otomani, etc. Cu toate acestea, în ciuda faptului că a construit mănăstiri și a fost “ctitor”, nu putem să trecem peste aventurile lui amoroase imorale (se spune că în fiecare oraș în care construia câte o mănăstire, avea și câte o femeie cu care trăia în păcat, deși zicea că este creștin). Nu mai discutăm de faptele sale de o cruzime și duritate înfiorătoare… Chiar cu câteva zile înainte să moară, Ștefan Cel Mare a dat ordin să fie executați o grămadă de oameni. Nu intru în alte detalii dar oricum, eu nu voi pupa NICIODATĂ icoana lui Ștefan Cel Mare și “sfânt”, nu-l voi canoniza, nu-l voi venera și nu-l voi idolatriza pentru că mie mi-e teamă de Dumnezeu. De fapt, nu voi pupa nicio altă icoană sau statuetă, nu voi pupa moaștele, nu voi aluneca în asemenea acte de neopăgânism infiltrat în așa zisul “creștinism”.

   Despre problema mântuirii aborigenilor (oameni care locuiesc în diverse locuri izolate ale lumii, jungle, etc) ți-am explicat într-un comentariu anterior, sper că răspunsul meu a fost clar și folositor, probabil că l-ai citit sau poți citi acum.

   Îți doresc un weekend binecuvântat!

   P.S. Falșii “creștini” susțin teza nebiblică „Extra Ecclesiam nulla salus”, adică: “În afara Bisericii nu există mântuire” dar adevărații creștini cred acest principiu fundamental de la care nu putem să abdicăm dacă dorim să respectăm Biblia:

   „EXTRA CHRISTUM NULLA SALUS” adică:
   “ÎN AFARA LUI HRISTOS NU EXISTĂ MÂNTUIRE!!!”

   Tu, Diana, de partea cui ești?!?
   Trebuie să faci o alegere CLARĂ…
   Credința creștină autentică este HRISTOCENTRICĂ!

 • Mi-ar plăcea dacă nu vă deranjează să mă mai lămuriți într-o privință. De ce persoanele care se consideră creștin ortodoxe îi acuză pe cei care nu le împărtășesc credința că ar fi atee, le spun că nu o să-i ajute Dumnezeu dacă nu țin post când consideră ele, nu merg la biserică și nu respectă regulile impuse de biserică și preot? Pe mine, de exemplu, nu mă deranjează ce credință are altă persoană, cum e și cazul d-nului Bebe Ioșca al cărui punct de vedere mi-a plăcut pentru că e logic și nu mi-a dat de bănuit că ar fi ateu sau altceva și nici nu mă interesează ce este. Cred că noi ca oameni, dincolo de credința pe care o avem, e bine să ne trăim viața frumos, să
  iubim, să ne ajutăm semenii la nevoie, să-i iertăm pe cei care greșesc, așa cum și Iisus i-a iertat pe cei care L-au răstignit.

  Pentru mine, calea pe care Iisus a dăruit-o omenirii este cea a IUBIRII și IERTĂRII și nu e obligatoriu să fii creștin ortodox pentru a urma această cale. De asemenea, îmi plac foarte mult două pilde, cea a samarineanului milostiv din care am învățat că trebuie să-mi ajut aproapele aflat în suferință, indiferent de religia sa, rasa, etnie sau alte criterii. Cea de-a doua pildă e despre femeia pe care toți o acuzau și Iisus le-a spus să arunce cu pietre în ea, doar cei care se consideră fără de păcat. De aici am învățat să nu judec, să nu acuz pentru că nu sunt nici eu perfectă, am făcut și eu greșeli, iar Dumnezeu m-a iertat, de aceea trebuie să iert la rândul meu și să nu desconsider pe nimeni sau să-l încadrez într-o categorie doar pentru că e altfel decât mine sau nu crede în ce cred eu.

  Aș mai avea o rugăminte. Îmi explicați, vă rog, ce înseamnă “Liturghie” pentru că am întrebat pe cineva (creștin ortodoxă) ce reprezintă Liturghia și mi-a zis că e atunci când dai prescura cu lumânare la preot, dar am impresia că e mai mult decât atât, de aceea, vă întreb pe dvs. Am observat că știți multe despre creștinism și dacă aveți timp poate îmi răspundeți.

  Îmi cer iertare dacă vă deranjez cu atâtea întrebări și idei care poate nu respectă morala creștină dar chiar vreau să aflu mai multe.

  Acum voi începe să citesc cartea recomandată. Primul capitol despre Bine și Rău chiar mi-a trezit interesul de a o citi.

  Vă mulțumesc!

 • Mulțumesc pentru răspunsuri. Îmi sunt utile și îmi dau de gândit. Mi-ați spus multe lucruri pe care nu le știam, vreau să citesc și cele două cărți recomandate și apoi vă spun ce cred.

  • Cu multă plăcere, Diana!

   Nu uita că întotdeauna ești binevenită pe blogul meu. Domnul să te ocrotească, să-ți dea o noapte liniștită și o duminică plăcută. Fii binecuvântată!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow